Kontakt

Kontakta Refugees Welcome Stockholm/ contact us via info@rwstockholm.se

 

Ledningsgruppen/ Management team

Verkställare/General manager: Maria Paulsson, maria.paulsson@rwstockholm.se

Talesperson/ spokesperson: Linn Johansson, linn.johansson@rwstockholm.se

Juridikansvarig/ Head of legal: Karin Törnell, (tjänstledig). Kontakta t f ansvarige volontär Gabriel Ferntoft på legal@rwstockholm.se

Kommunikationsansvarig/ Head of communication: Angelica Söderberg, angelica.soderberg@rwstockholm.se

 

Styrelsen/ Board of directors

Ordförande/ chairman: Jakob Grandin, jakob.grandin@rwstockholm.se

Lukas Sköld, lukas.skold@rwstockholm.se

Maria Jacobsson, maria.jacobsson@rwstockholm.se

Stefan Engström, simon.engstrom@rwstockholm.se

Faryana Asghari, faryana.asghari@rwstockholm.se

Billy McCormac, billy.mccormac@rwstockholm.se

Angelica Andersson, angelica.andersson@rwstockholm.se

Barakat Ghebrehawariat, barakat.ghebrehawariat@rwstockholm.se

Gabriel Mezquida, gabriel.mezquida@rwstockholm.se

Chimen Asadi, chimen.asadi@rwstockholm.se

Simon Eriksson, simon.eriksson@rwstockholm.se

 

 

 

 

Rosa stationen Birkagården

rosa.stationen@refugeeswelcomestockholm.se

Tel: 0760 27 58 81 

Telefonen är öppen under Rosa Stationens öppettider (18:00-21:00)

Lines are open on Tuesdays 18:00-21:00.