Nyheter

Upprop: Berätta om din verklighet som asylsökande i Sverige!

Upprop till dig som har erfarenhet av asylprocessen i Sverige: Berätta om din verklighet!

De som inte själva gått igenom en asylprocess eller känner någon som har sökt asyl vet inte hur det nya regelverket påverkar människors liv. Vi vill visa och uppmärksamma hur den svenska regelverket påverkar personer som söker asyl i Sverige genom att människor som finns bakom statistiken syns och pratar om sina personliga erfarenheter i korta filmer.

Detta för att fler ska förstå hur människor som lever i asylprocessen faktiskt påverkas av lagen.

Vi vill göra ett antal filmer med personporträtt av individer som har erfarenhet av om följande områden:

  • Familjeåterförening
  • Tillfälliga uppehållstillstånd
  • Ensamkommande
  • Ömmande omständigheter
  • Medicinska åldersbedömning
  • LMA-lagen

Vill du/ vet du någon som skulle vilja vara med? Mejla då till kajsa.sorman@refugees-welcome.se

 

 


Kallelse till årsmöte för Refugees Welcome Stockholms medlemmar

Kallelse till årsmöte för Refugees Welcome Stockholms medlemmar

Plats: Sveavägen 98, plan 2, The Park
Tid: Lördagen den 26 maj kl. 14:00
Anmälan: Anmäl dig här senast den 17 maj. Svara gärna oavsett om du kommer eller ej.

För att rösta
För att få rösta på stämman måste du ha varit medlem i en månad då årsmötet hålls. Detta skrevs in i stadgarna för att skydda oss mot fientligt övertagande. Är du osäker på när du blev medlem kan du mejla medlem@refugeeswelcomestockholm.se.
Om du vill lägga fram en motion ska denna ha inkommit till medlem@refugeeswelcomestockholm.se senast den 12 maj.
________________________________________
Dagordning:

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
2. Fastställande av röstlängd för mötet
3. Val av protokolljusterare som också är rösträknare
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
5. Fastställande av dagordning
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret
7. Revisionsberättelsen för räkenskapsåret
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
9. Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret
10. Val av styrelseordförande för en tid av högst två år
11. Val av övriga styrelseledamöter för en tid av högst två år, samt suppleanter för en tid av ett år
12. Val av revisorer och revisorssuppleanter
13. Val av valberedning, varav en sammankallande
14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
15. Övriga frågor

Här finns: Dagordning, Proposition 1 (Verksamhetsplan), Proposition 2 (Stadgar), Ändringar i stadgar samt Verksamhetsberättelse

Glöm inte att anmäla dig här senast den 17 maj. Svara gärna oavsett om du kommer eller inte.

Har du några frågor gällande årsmötet är du välkommen att kontakta styrelseordförande Daniel Carnestedt på daniel.carnestedt@refugeeswelcomestockholm.se.

Välkommen!


Vi skapar medvind – följ med på manifestation!

Refugees Welcome Stockholm är en av många medstödjare till manifestationen Vi skapar medvind på Raoul Wallenbergs torg den 29 april. Kom med oss på manifestation!

Här kan du läsa mer:

 

VI SKAPAR MEDVIND #berättaomdet

TID: söndagen den 29/4, 15.00-17.00
PLATS: Raoul Wallenbergs torg, Nybroplan, Stockholm

Den 29/4 tar vi ställning för allas lika värde – mänskliga rättigheter är också unga ensamkommandes rättigheter.

Hösten 2015 – Civilsamhället skapade lösningar och kände framtidstro och hopp.
Våren 2018 – Nu är det dags för oss alla att haka i det arbete vi påbörjade.

Sverige behöver ensamkommande unga – de har varit här i flera år och är redan inkluderade. Vi behöver utbildad vårdpersonal, plåtslagare, transportarbetare, snickare, lärare. Vi behöver människor med framtidstro, hopp och vilja att bygga landet.

Söndagen 29/4, 15.00-17.00 på Raoul Wallenbergs torg i Stockholm kommer vi samman hela civilsamhället.

Alla vi som vill bygga vårt land utifrån alla människors lika värde – varmt välkomna!

Jonas Gardell, Helen Sjöholm, Malena Ernman, William Spetz, Björn Kjellman, Gunilla Röör, Aminah Al Fakir, Erik Toro, Emil Jensen mfl kommer att medverka.

Idrottsuppropet #fairplay kommer att överlämnas till regeringsföreträdare.

Programmet och de organisationer/nätverk/upprop/företag som vill vara med och skapa medvind finns i fastnålat inlägg i eventet.

Håll utkik i organisatören Vi står inte ut:s evenemang på Facebook – programmet fylls på allteftersom. Klicka här för att komma till Facebook-eventet!


RWS: Välkommen till oss för att prata om papperslösa, Stefan Löfven

”De som har fått nej måste lämna landet. Annars har vi ingen trovärdighet i flyktingmottagandet”, säger Stefan Löfven till Dagens Nyheter. I Expressen med rubriken: Statsministerns löfte – ut med de papperslösa.

Skärmdump från artikeln på Expressen.se

Att misstänkliggöra människor som själva flytt från terror, krig och förföljelse genom att koppla samman papperslösa med terrorism är en populism vi inte stillatigande kan acceptera.

Varmt välkommen till oss inom Refugees Welcome Stockholm Stefan Löfven, vi vill gärna träffa dig för att berätta om verkligheten för människor som lever papperslösa i Sverige idag. Vi möter dem, vanliga människor som dig själv, som inte hade turen att födas i ett av världens mest välmående länder.

Vi vet att ingen väljer att leva i detta utsatta skuggsamhälle utan rättigheter och möjligheter, fria för skrupelfria att utnyttja, om inte alternativet vore så mycket värre.

Det här är vanliga människor, Stefan. Gamla, unga, barnfamiljer. Föräldrar som lämnat allt de har för att rädda livet på sina barn. Unga som förlorat sina familjer på vägen hit, eller i kriget de lämnat. Människor med erfarenheter så vedervärdiga att det är svårt att fullt ut ta in.

Vi är många i civilsamhället som inte ställer upp på liknelsen du gör. Vi tycker den är farlig, för vår gemenskap och medmänsklighet. Och för de papperslösa som riskerar att bli stämplade som terrorister.

Kom gärna till oss och prata, eller till någon annan av de många kunniga organisationer som faktiskt möter människorna du inte verkar ha koll på. Vi bjuder på kaffet.


Kom på Rosa Kulturnatt Stockholm på Midsommargården!

NYFIKEN PÅ ANDRA MÄNNISKOR?

Den 21 april är det dags för Föreningen Midsommargården att återigen delta i Kulturnatt Stockholm. Den här gången i samarbete med oss i Refugees Welcome Stockholm.

Vi bjuder in till en kulturell mötesplats i natten!

Här kan nya och etablerade i Sverige mötas, lära känna och lära av varandra. Om du gillar kultur i alla dess former och är nyfiken på andra människor så åk till Midsommargården, T-bana Telefonplan – Telefonplan 3, på kulturnatten!

GRATIS inträde!

Program:

I Midsommargårdens fina källarlokal en trappa ner:

Barnens natt
18.15-18.45 Föreställningen Sakna med Röra dans
19.00-19.15 Allsång med barnens favoriter
19.15-20.00 Disco för de små med DJ Sam7

I stora salen på övervåningen:
18.15-18.45 Tangouppvisning
19.00-19.30 Prova på balett med Marias dansskola
19.30-20.00 Prova på brasiliansk dans med Forró Stockholm
20.45-21.30 Nils Berg Cinemascope

Jazz möter YouTube möter världen!
21.45-22.30 Prova på zumba
22.45-24.00 Dabkedisco med musik från Mellanöstern!

I foaljé och matsal på övervåningen:

18.00-22.00 Pop-up-bibliotek och pyssel
Telefonplans Bibliotek poppar up med böcker, bokprat och pyssel. Den populära pin-maskinen är på plats!

18.00–24.00 Språkcafé – snack och snacks
Vi bullar upp med snacks och fika från hela världen!

18.30-21.30 Konstworkshop
Skapa tillsammans med grafittikonstnären Rikard Olsen!

20.00–22.00 Poesiworkshop
Följ med på en kreativ poesiresa tillsammans med Sophie Helsing!

I rum fem på övervåningen:
20.00-20.45 Prova på bugg och foxtrot med Svennes Dansklubb

VARMT VÄLKOMNA!

Midsommargården arrangerar kulturnatten i samarbete med RWS, Telefonplans Bibliotek, Musikcentrum Öst och Studieförbundet Bilda i Stockholm.

Här hittar du Facebook-evenemanget för Rosa Kulturnatten med ett uppdaterat schema!


RWS Rim Halfya en av huvudtalarna vid Oxford Universitet!

Under Oxford Universitets stora konferens Border Criminologies – om asylrätt, flykt och gränskontroller – 19-20 april kommer Refugees Welcome Stockholms volontär Rim Alexandra Halfya att vara en av huvudtalarna. Under programpunkten som handlar om civilsamhällets aktörer kommer hon att berätta om organisationen Refugees Welcome Stockholm och arbetet med Integration genom Aktiv rehabilitering, projektet för funktionshindrade människor som flytt som drivs av Refugees Welcome Stockholm i samarbete med RG Aktiv Rehabilitering och Migrationsverket. (Läs mer om projektet här!)

Centre for Criminology and Border Criminologies är ett internationellt nätverk av forskare, representanter från ett stort antal länders instanser som arbetar med asylfrågor – som polis och gränspolis, företrädare för civilsamhället och många andra sakkunniga. Programpunkterna under konferensen vid Oxfords Universitet handlar om asylrätt, polisfrågor och förvar. Stora och viktiga frågor som Rim ser fram emot att vara en del i att diskutera.

– Jag har fått tilldelat 20 minuter presentation och tio minuter frågor. De frågade om jag planerade att ha en powerpoint, men jag sade nej. Jag vill ha ett bildspel bakom min rygg när jag talar som visar alla våra verksamheter, alla människor vi möter och gemenskapen vi har på våra mötesplatser. Jag vill lämna ett starkt intryck som verkligen visar hur viktigt inkludering mellan människor är i ett land, säger Rim Alexandra Halfya.

Rim Alexandra Halfya

Hon ser sitt deltagande som en möjlighet att göra andras röster hörda. När vi ses på Rosa Stationen Telefonplan har hon redan hunnit prata med RWS asylrättsjurister, besökare och andra volontärer om vad just de tycker är viktigt att föra fram under talet och diskussionerna under konferenserna. Listan över synpunkter på hennes skrivblock är redan lång, sedan ska Rim addera all sin egen erfarenhet som volontär inom Refugees Welcome Stockholm och sätta samman en presentation som just sätter människan i fokus.

– Jag vill använda min röst för att formulera andras tankar, känslor och upplevelser kring flykt och mottagande. Jag menar, det kommer bland annat att sitta beslutsfattare från gränspolisen i olika länder där – jag vill att de ska höra vad jag har att berätta. Att de ska lyssna!

Att få frågan om att vara en av huvudtalarna på den här typen av konferens var stort, berättar Rim.

– Jag har drömt om det här, att få möjligheten att prata om viktiga frågor framför folk som är direkt involverade i frågorna om asylrätt, flykt och stängda gränser. Som faktiskt har möjlighet att förändra mottagandet av människor som flytt. Situationen som den är i Europa och världen i dag är inte acceptabel, det måste förändras.

– En fråga jag tycker blir väldigt intressant att diskutera är den här, säger Rim och pekar i programmet:

– Hur Europas gränser ska göras fria från våld och övergrepp mot människor som flytt. Är det möjligt att ha humana gränskontroller i Europa, är frågan. Hur kan mottagandet förändras. Här behövs en röst som vår höras, från oss som möter och lyssnar på människor som drabbas.

Det är extremt viktigt att lyfta fram att varje individ måste arbeta mot avhumaniseringen av människor som flytt som vi ser både i Sverige och övriga Europa, menar Rim. Hon kommer även att berätta om den viktiga roll som civilsamhällets aktörer, som RWS, har i och med sin förmåga att mobilisera snabbt i akuta lägen. Hon kommer att berätta om 2015, när resultatet av krig började nå Sveriges gränser och Refugees Welcome Stockholm bildades ur ett akut behov av hjälp med allt från mat och sovplatser till juridisk rådgivning och samhällsinformation.

– Jag ser att det är staten och myndigheterna som måste ta ansvaret, men att vi i de humanitära organisationerna inte kan vänta på dem. Vi kunde inte vänta på deras hjälp på Centralstationen 2015 och vi kan inte vänta nu. Vi måste agera, för vem annars gör det? Det är viktigt att berätta om vad myndigheter och makthavare kan ha att lära av organisationer som vår och volontärer som oss.

Om ett par veckor bär det alltså av till en av världens mest ansedda universitet.

– Jag är jättenervös förstås! Men jag ser fram så mycket mot det här. Att få vara en röst för RWS och för människor som flytt. Det är extremt viktigt och jag kommer att göra mitt bästa för att få dem att lyssna till alla våra röster, säger Rim.

Oxfords Universitet, foto: Chensiyuan / Wikimedia Commons

Värme och vila – samordnad hjälp för bostadslösa

I slutet av januari drog projektet Värme och Vila – en samarodnad hjälp för ensamkommande 18+ igång. Syftet är precis som namnet säger att ge samordnad hjälp för ensamkommande som flytt och som förlorat sin bostad i Stockholm.

Gruppen frivilliga inom Värme o vila samordnar organisationer som hjälper människor som flytt, ordnar med värmestugor för hemlösa unga och sätter upp volontärscheman för att driva verksamheten. Vill du hjälpa till som volontär, eller är du bostadslös i Stockholm? Läs mer på Värme o vilas Facebooksida!

Vill du bli fadderhem för unga människor som flytt? Eller söker du bostad? Här kan du läsa om de bostadssatsningar som finns i Stockholm!

 


Shona ba shona på manifestation för stoppade utvisningar till Afghanistan

I dag har vi stått upp för ett stopp för utvisningarna till Afghanistan i en manifestation med tusentals deltagare på Sergels torg i Stockholm. En manifestation arrangerad av Ung i Sverige, Vi står inte ut – men vi slutar aldrig kämpa och Elever mot utvisningarna.

Här är talet som Mohammed Barikan från Refugees Welcome Stockholm höll:

“Hej, salaam, vi står inför ett vägval. Det är mycket enkelt. Det handlar i grunden om att vara medmänsklig vilket egentligen borde vara en självklarhet.

Jag heter Mohammed Barikan och är här som representant för organisationen Refugees Welcome Stockholm. Många av er känner redan till oss. Under hösten 2015 när människor på flykt i stor skala dagligen anlände Stockholms centralstation stod vi där i de rosa västarna och tog emot de människor som flytt undan krig och konflikter. Vi erbjöd alla behövande en sovplats och såg till att deras akuta behov och förnödenheter täcktes när myndigheterna inte mäktade med. Idag arbetar organisationens i huvudsak med att inkludera människor i det svenska samhället.

”Öppna era hjärtan” eller ”Mitt Europa bygger inga murar” hörde vi framträdande politiker säga samtidigt som det svenska folket visade mer solidaritet och omtanke än någonsin. Det var en tid när civilsamhället och politikerna kämpade för att hjälpa de människor som kommit hit och för att bevara asylrätten. Idag vänder politikerna oss ryggen. Idag hör vi företrädare för samma partier stänga sina hjärtan och bygga den högsta muren någonsin runt Sverige. Man har svikit medmänskligheten hos det svenska folket, men framförallt svikit de människor som är på flykt, som tog sig till de land som har ansetts vara en av världens största humanitära stormakter.

Många skyller på att integrationen inte fungerar. Till alla där ute som påstår att integrationen inte kan fungera föreslår jag att ni kommer till Rosa Stationen och pratar med våra deltagare där, för hos oss fungerar den mycket bra. Integration handlar inte om att placera människor på avlägsna och isolerade platser från övriga civilsamhället, eller att ge människor tidsbegränsade uppehållstillstånd och minimera rätten till familjeåterförening, eller att dra ut på asylprocesserna och låta mäniskor leva i ett flerårigt vakuum där man i många fall varken får studera eller arbeta.

Förutsättning för att integrationen ska fungera är att man måste ge nyanlända en stabil och trygg tillvaro samtidigt som det måste finnas naturliga mötesplatser mellan nya och etablerade människor i Sverige. Med en samhällsutveckling där både klyftor och segregation har ökat minskar även möjligheterna till naturliga möten mellan nyanlända och etablerade och föreställningen om ett ”vi och dom” samhälle förankras.

Mohammed Barikan

När politikerna pratar om integration så känns det ofta som att det är med en distans mellan verkligheten och den som lägger ordet i sin mun. De vet sällan vad de pratar om. Att som politiskt parti ge upp hoppet om integrationen är att vända framtiden ryggen. Det är att svika människan.

Att som människa bara välja att omge sig med likasinnade som bara bekräftar, aldrig utmanar eller lär dig något nyttigt. Det måste vara onyanserat fattigt. Detta skapar utrymme för en främlingsfientlig rädsla och rasistiska krafter kan legitimera och förankra sitt hat mot andra medmänniskor, som inte är som de själva.

De som inte bär på sorg när de läser och hör om hur vi behandlar unga asylsökande afghaner i det här landet har antingen inte lyssnat eller så bär de redan på ett hat. Regeringen har skapat ett öppet sår i många av oss.

Några minuters promenad här ifrån ligger riksdagshuset där våra folkvalda sitter. Kära politiker, vi vet att ni vet, att ni sviker alla dessa människor som har flytt krig och konflikter. Ni vet att asylprocesserna är ett orättssäkert haveri, ett kaos av oerfarna advokater, okunniga tolkar och användning av vetenskapligt utdömda medicinska åldersbedömningar. Regeringen har lovat alla asylsökande en individuell och rättssäker prövning men med facit i hand är det uppenbart att så inte har varit fallet.

Vi stod här 2015 och sa välkommen. Och vi står här 2018 och säger välkommen. För att vi är medmänniskor som kämpar för medmänsklighet. Vi är Refugees Welcome Stockholm och våra hjärtan är vidöppna. Igår. Idag. Imorgon.

Vi vill stoppa utvisningarna till Afghanistan.”