Rosa Stationen

For English, click here.

Rosa Stationen är en mötesplats för etablerade svenskar och nyanlända till Sverige. Ett integrationsinitiativ startat av Refugees Welcome Stockholm som sker i samarbete med föreningen Midsommargården vid Telefonplan.

Integration engagerar oss tillsammans med många andra. Rosa Stationen är ett sätt att ta vara på det engagemanget och skapa ett forum för utbyten mellan människor.

Här kan du läsa en artikel om Rosa Stationen på Birkagården!

Gå med i Rosa Stationens egen Facebookgrupp för att få aktuell information om tisdagarna och söndagarna på Midsommargården, klicka här!

Tisdagarna på Midsommargården

Rosa Stationen Midsommargården på Telefonplan 2 har terminsstart för svenskundervisningen den 30 januari. Den 23 januari är det informationsmöte.

Klockan 18:00-20:00: Juridisk rådgivning. Du som behöver hjälp av våra asylrättsjurister: Skriv upp dig på listan i receptionen.

Klockan 18:00-20:30: Språkcaféet har öppet, där etablerade svenskar och nyanlända till Sverige kan fika, umgås och öva på svenska.

Klockan 18.15-19.15 samt 19.30-20.30: Svenskundervisning i grupper anpassade efter språknivå.

Det finns också en barnhörna med särskilda volontärer som tar hand om alla barn som är på besök eller vars föräldrar deltar i språkundervisningen.

På Rosa Stationen Midsommargården erbjuder vi:

Språkcafé – Mötesplats för nyanlända till Sverige och boende i det lokala området samt alla RWS-volontärer som vill. Har du frågor om eller vill vara en del av språkcaféet? Kontakta ramzi.benyoussef@rwstockholm.se

Svenskundervisning – Undervisningen ledd av volontärer, både utbildade lärare och människor som vill vara en väg in i det svenska språket. Vill du hjälpa till i språkundervisningen? Kontakta karin.borell@rwstockholm.se

Juridisk rådgiving – Juristvolontärer erbjuder nyanlända till Sverige hjälp med rättsliga frågor. Är du jurist eller juridikstuderande och skulle vilja bidra med din kunskap till asylsökande? Kontakta gabriel.ferntoft@rwstockholm.se

Barnhörna – En plats för barnen att leka och umgås på, och ett sätt att underlätta för föräldrar att delta i aktiviteterna. Barnpassning leds av registrerade RWS-volontärer som fått lämna utdrag ur belastningsregistret. Vill du hjälpa till i barnhörnan? Mejla hanna.nyberg@rwstockholm.se och christina.jedestav@rwstockholm.se

Datumen för tisdagarna på Midsommargården

23 januari (informationsmöte)

30 januari

6, 13, 20 februari

6, 13, 20, 27 mars

10, 17, 24 april

1, 15, 22 maj

Söndagarna på Midsommargården

I samarbete med Föreningen Midsommargården skapas en kulturell mötesplats där deltagare och volontärer har möjlighet att tillsammans bidra och forma aktiviteterna.

Rosa Stationen Telefonplan har öppet varannan söndag mellan klockan 13:00 och 16:00.

Adress: Telefonplan 3, 126 37 Hägersten
T-bana: Telefonplan

Är du intresserad av verka som volontär? Mejla våra projektledare jonna.malmberg@rwstockholm.se och linn.holm@rwstockholm.se eller föreningen Midsommargårdens verksamhetsledare Ebba Brusewitz på ebba@midsommargarden.se eller Anna el Yafi anna@midsommmargarden.se

Kultursöndagarna på Midsommargården drivs med stöd av Stockholms Kulturförvaltning. Hemköp Telefonplan sponsrar med fika. Tack!

Under söndagarna på Rosa Stationen Telefonplan erbjuder vi:

Café – Mötesplats för nyanlända till Sverige och boende i det lokala området samt alla RWS-volontärer som vill. Här söker vi ansvariga volontärer som plockar fram fika under söndagarna på Telefonplan.

Rosa kulturaktiviteter – Midsommargården är en mötesplats där deltagare och volontärer har möjlighet att tillsammans bidra och forma kulturaktiviteter. Se vad som är planerat här nedanför och kom gärna med förslag på aktiviteter!

Barnhörna – En plats för barnen att leka och umgås på, och ett sätt att underlätta för föräldrar att delta. Barnpassning leds av registrerade RWS-volontärer som fått lämna utdrag ur belastningsregistret. Vi behöver volontärer även till barnhörnan. 

Vi är i behov av volontärer på samtliga delar av Rosa Stationen Telefonplan. Utöver de ovanstående även med mottagning och registrering av besökare. Vill du vara med? Kontakta Lina på lina.lehn@refugeeswelcomestockholm.se

Välkommen!

Hösttermin för Kultursöndagar på Midsommargården

28 januari

11, 25 februari

8, 21 april

6, 20 maj

3 juni

Kontakt:

rosa.stationen@rwstockholm.se

Tel: 0760 – 27 58 81,  telefonen är öppen under Rosa Stationens öppettider (18-21).

 

Rosa Stationen (The Pink Station)

Rosa Stationen (The Pink Station) is a meeting place for Swedish residents and newcomers. It is an integration initiative by Refugees Welcome Stockholm (RWS), in partnership with Stockholm-based foundation Midsommargården at Telefonplan.

Rosa Stationen builds upon the commitment to integration shared by many people to create a forum for exchanges.

Join Rosa Stationen’s own Facebook group to receive information on Rosa Stationen’s activities by clicking here!

Contact Rosa Stationen

Email us: rosa.stationen@rwstockholm.se

Tel: 0760-27 58 81 – on Tuesdays between 18:00 and 21:00.

Tuesdays at Midsommargården

Rosa Activities– Activity 1 between 17:30 and 18:10/ Activity 2 between 18:20 and 19:10.

Legal advice, free of charge – Open between 18:00 and 20:00. If you need an appointment with our lawyers, register at the reception.

Language Café – Open between 18:00 and 20:30.

Swedish residents and newcomers can meet around a cup of coffee, socialize and practice Swedish.

Swedish language classes – Teaching in different level groups.

Group 1 between 18:15 and 19:15

Group 2 between 19:30 and 20:30

Kids’ corner – There is also a kids’ corner with dedicated volunteers who take care of all visiting children, including children whose parents are attending Swedish language classes.

Rosa Stationen at Birkagården is an initiative supported by the City of Stockholm and the Stockholm County Council. Thank you!

Culture Sundays at Midsommargården Telefonplan

In partnership with Midsommargården foundation at Telefonplan, Rosa Stationen created a new cultural meeting place where participants and volunteers can together shape a cultural activity programme.

Rosa Stationen Telefonplan is open on Sundays every second week between 13:00 and 16:00 (Please check the detailed activity agenda below).

Visiting address:

Telefonplan 3

126 37 Hägersten

Metro station: Telefonplan

Are you interested in working as a volunteer at Rosa Stationen Telefonplan? Please send an e-mail to our project manager Lina Lehn at lina.lehn@refugeeswelcomestockholm.se or to the director of Midsommargården Foundation Ebba Brusewitz at ebba@midsommargarden.se.

Culture Sundays at Midsommargården is an initiative supported by Stockholm City’s culture administration. Refreshments served at Rosa Stationen Telefonplan are sponsored by Hemköp. Thank you!

Activities at Rosa Stationen Telefonplan

Café – Meeting place for newcomers, local residents and Refugees Welcome Stockholm volunteers.

We are currently looking for volunteers to pick up refreshments served on Culture Sundays at Midsommargården Telefonplan.

Rosa cultural activities – Midsommargården is a cultural meeting place where participants and volunteers can together shape a cultural activity programme. Take a look at the planned activities below and come up with suggestions for activities!

Kids’ Corner – A place for children to play and socialize, and a way to make it easier for parents to participate in scheduled activities. We are currently looking for volunteers for the kids’ corner. Volunteers must be registered as volunteers with Refugees Welcome Stockholm and provide a criminal record certificate in a sealed envelop.

We are also looking for volunteers to help with welcoming and registering visitors during Rosa Stationen Telefonplan’s activities. Want to join us? Please contact our project manager Lina Lehn at lina.lehn@refugeeswelcomestockholm.se.

Welcome!

Programme: Culture Sundays at Midsommargården

28 january

11, 25 february

8, 21 april

6, 20 may

3 june — Final activity before the summer holidays