Folkkampanj för Asylrätt

Upprop för asylrätt1Sveriges regering har presenterat en rad åtgärder som kommer att drabba människor på flykt.
Att hindra id-lösa att söka asyl, att bara ge tillfälliga tillstånd, att hindra familjer att återförenas – det är några av åtgärderna. Vi accepterar inte det!

Därför har Refugees Welcome Stockholm tillsammans med andra organisationer startat Folkkampanj för Asylrätt. Kampanjen vill samla alla som vill protestera mot  regeringens planer och stoppa försämringarna.

Underteckna uppropet!

Den 24 november 2015 presenterade regeringen en rad åtgärder för att minska antalet asylsökande i Sverige. De mest kända är att uppehållstillstånd till asylsökande bara ska vara tillfälliga även för barn, att de som får tidsbegränsade tillstånd inte ska få återförenas med sin familj och att människor utan id-handlingar inte får åka båt, buss eller tåg till Sverige. Planen innehåller fler punkter, som alla går ut på att hindra eller avskräcka flyktingar från att komma till Sverige. Åtgärdspaketet har fått många att reagera då det kommer att få förfärliga konsekvenser för redan är utsatta barn och vuxna som tvingats fly. Många håller inte heller med om regeringens katastrofbeskrivning av situationen i Sverige.

Den 10 december samlades representanter för en rad grupper som bestämde att starta Folkkampanj för Asylrätt. Det är grupper vars medlemmar dagligen möter flyktingar eller har egen erfarenhet av att vara på flykt. Kampanjen syftar till att protestera mot regeringens planer och stoppa försämringarna. Vi samlas bakom ett kort upprop:

Människor på flykt ska inte hindras att nå Sverige.
Familjer ska kunna återförenas utan att riskera livet.
Därför protesterar vi mot transportöransvar och alla hinder mot familjeåterförening!

Människor som behöver skydd ska vara trygga i Sverige.
Barn ska bemötas med omsorg och framtidstro.
Därför protesterar vi mot tillfälliga uppehållstillstånd och alla åtgärder som inskränker
asylrätten och som strider mot barnkonventionen!

Refugees Welcome Stockholm uppmanar alla enskilda att underteckna uppropet och organisationer att ställa sig bakom Folkkampanj för Asylrätt. Andra sätt att stötta kampanjen är att ta egna uttalanden eller ordna manifestationer för kampanjens krav. Asylsökande och andra enskilda är välkomna att skriva eller tala in brev till politikerna om hur åtgärderna drabbar. Kampanjen samlar också exempel på hur flyktingmottagande kan vara en positiv del i att bygga ett tryggt samhälle för alla.

Följ kampanjen på Facebook för att se de senaste uppdateringarna!

Fler nyheter