Ny styrelse i Refugees Welcome Stockholm

Den 25 maj 2016 hölls den första årsstämman i Refugees Welcome Stockholm. På stämman valdes en ny styrelse som består av ordförande Jakob Grandin samt Lukas Sköld, Maria Jacobsson, Stefan Engström, Faryana Asghari, Billy McCormac, Angelica Andersson, Barakat Ghebrehawariat, Gabriel Mezquida, Chimen
Asadi och Simon Eriksson. De exakta rollerna inom styrelsen kommer att fastställas på det första, konstituerande styrelsemötet.
Arsmotet

Vi vill utfärda ett enormt tack till den avgående styrelsen som har gjort ett enastående jobb med att bilda föreningen och organisera arbetet så här långt.

På årsstämman antogs även en motion om revideringar i stadgarna. Refugees Welcome Stockholms stadgar

 

Fler nyheter