Kalla Fakta: Övergreppen på asylboenden

Det som skett på boendet Trängslet och som nyligen tagits upp av Kalla Fakta är oerhört hemskt och oacceptabelt. Refugees Welcome Stockholm verkar för ett värdigt och tryggt mottagande för alla människor på flykt som kommer till Sverige, och att människor i allmänhet, kvinnor och barn i synnerhet, känner oro över sin situation på sitt boende är högst oroande och något som måste ageras mot omgående. Vår organisation har alltid strävat efter att ge dessa utsatta människor en röst i en tid då deras röster tystats och det kommer även i framtiden att vara i fokus för oss.

Kallafakta

Att inte brottsoffers vädjan till hjälp tas på allvar är oerhört allvarligt och en väsentlig punkt där Migrationsverket brustit i sitt arbete. Speciellt anmärkningsvärt är att myndigheterna inte tagit dessa historier på allvar utan, som i fallet med övergreppen på Trängslet, avfärdat det som en ’smärre incident’. Vad allt bottnar i är en brist på säkerhet ur flera olika perspektiv. Människor som flytt till Sverige har många traumatiska upplevelser i sitt bagage. Upplevelser och berättelser som kanske inte blivit hanterade eller ens hörda. Kring mycket av de som dessa människor bär på och har upplevt finns det lite eller ingen forskning på, vilket visar på hur komplex situationen är.

På boenden tvingas stora grupper av människor att leva ihop under dåliga förhållanden där apati, sysslolöshet och tankar över en osäker framtid är en del av vardagen. Vi har även bevittnat hur vissa boenden drivs av myndighetspersoner och personal som brister i både genuskompetens och kunnigt bemötande, där en ekonomisk profit dikterar hur verksamheten sköts och ser ut, och detta skapar en ond cirkel av bl.a. psykisk ohälsa. Lägger man sedan till de hemska attackerna som riktats mot flykting- och transitboenden så är det en mörk och oerhört påfrestande situation som dessa människor tvingas in i.

Dessa faktorer kan inte minimeras då de är en central anledning till en rad negativa effekter i samhället. I asylsökandes fall tillkommer utöver allt detta, social isolering.

Ingen av dessa faktorer ursäktar i någon form de våldshandlingar vi nu läser om. Vad som däremot ofta glöms bort så fort debatten kretsar kring antingen asylsökande eller vårt mångkulturella samhälle är att mäns våld mot kvinnor inte är något nytt. Det är en produkt av det strukturella våld som genom historien riktats mot kvinnor, oavsett etnisk identitet. Det är också ett problem som samhället och framförallt kommuner står inför där säkerhet måste kunna garanteras människor, oavsett kön eller etnisk tillhörighet.

Därför välkomnar vi i RWS regeringens tydliga ställningstagande för alla människors lika värde och att Migrationsverket nu tar dessa problem och sitt ansvar på allvar.

Här hittar du inslaget i Kalla Fakta

Fler nyheter