ÖPPET BREV TILL RIKSDAGENS BESLUTANDE

De vars familjer ni splittrar sitter på åhörarplats!
Måndagen den 20 juni klockan 11 är det debatt i riksdagen om förslaget om en tillfällig asyllag. Ni väntas fatta ett beslut som bryter mot internationella konventioner och bidrar till att Sveriges asylpolitik skärps till lägstanivån inom EU.

– När ni som är våra folkvalda politiker debatterar hoppas vi att ni också vänder er till de människor som sitter på åhörarläktaren. Människor som flytt för sina liv och som när beslutet fattas kommer att få besked om de får möjlighet att bli en integrerad del av det svenska samhället, eller om tillfälliga uppehållstillstånd ger dem ett fortsatt liv i limbo. Där kommer de vars familjer splittras om beslutet går igenom att sitta, säger Lukas Sköld på Refugees Welcome Stockholm.

Refugees Welcome Stockholm kommer att hjälpa asylsökande följa debatten på plats i riksdagen. Vi ordnar med resor och hjälper dem på plats med att tolka vad ni säger i talarstolen.

– Det här handlar bland annat om människor som färdats via livsfarliga rutter för att vid beviljad asyl kunna ge sina barn en säker resa till Sverige, säger Lukas Sköld, och fortsätter:
– Frågan vi alla borde ställa oss när det här lagförslaget diskuteras är – vad skulle jag själv göra för att värna min familj, för att rädda livet på mina barn? På läktaren kommer medmänniskor som tvingats fatta dessa beslut att sitta. Glöm inte det, när du väljer vad du röstar.

 

Fler nyheter