Beslutet om tillfälliga asyllagen är fattat

Riksdagen har med stor majoritet röstat igenom en åtstramning av asylpolitiken. Den tillfälliga asyllagen innebär att Sverige lägger sig på miniminivå i EU när det gäller asylsökandes rättigheter. Den nya lagen träder i kraft den 20 juli 2016.

Vi vill tacka er i Centerpartiet, Vänsterpartiet, ni fyra i Miljöpartiet och den enda i Liberalerna som röstade emot lagförslaget och stod upp för ett öppet samhälle med en solidarisk asylpolitik!

Här kan ni läsa om den nya lagstiftningen och se vilka politiker som röstade för och emot lagen i riksdagen idag. Skriv gärna och berätta för din riksdagsledamot om du är stolt över hens agerande – eller om du tvärtom inte kommer rösta på hen och partiet igen på grund av dagens agerande.

Fler nyheter