Invigning av I’m Alive

Utställningen “I’m Alive” har invigts på Tekniska museet av kulturminister Alice Bah Kuhnke. En viktig utställning om hur människor på flykt haft hjälp av internet och mobiltelefoner.

Refugees Welcome Stockholms Tina Morad var inbjuden för att tala om teknikens roll och höstens flyktingmottagande.

Besök gärna utställningen! Här kan du läsa mer: www.tekniskamuseet.se

Fler nyheter