Rosa Stationen söker lärarvolontärer!

Är du lärare/lärarstudent i SV/SVA och vill bidra till en snabbare integration och en mer meningsfull tillvaro för nyanlända? Just nu söker Rosa Stationen, Refugees Welcome Stockholms mötesplats för nyanlända och etablerade svenskar, lärarvolontärer till svenskundervisningen under vårterminen 2017!

Som lärarvolontär ansvarar du för att förbereda och hålla entimmeslektioner i grundläggande svenska med en grupp nyanlända.

Undervisningen sker på tisdagkvällar och vi ser helst att du kan skriva upp dig på minst sex lektionstillfällen.

Kontakta karin.wallin@rwstockholm.se eller karin.borell@rwstockholm.se för mer information. Du behövs!

 

Glädje över diplom för avslutad svenskundervisning på Rosa Stationen. Foto: Matt Alesevich
Diplom för avslutad svenskundervisning på Rosa Stationen. Foto: Matt Alesevich

Fler nyheter