Svenskundervisningen på Rosa Stationen – en integrationsmotor för asylsökande

I ett år har Refugees Welcome Stockholm anordnat svenskundervisning ledd av volontärer för asylsökande i stockholmsområdet. Hittills har över 80 elever studerat svenska via mötesplatsen Rosa Stationen, som drivs i samarbete med Birkagården.

En enkät som genomfördes i slutet av höstterminen visar att eleverna är mycket nöjda med undervisningen som, utöver nya språkkunskaper, även låtit dem komma lite närmare det svenska samhället.

Över 90 procent av deltagarna säger att lektionerna är mycket bra, varav 70 procent tycker att undervisningstillfällena är fantastiska. Dessutom säger över åtta av tio deltagare att svensklektionerna fått dem att känna sig välkomna i det svenska samhället. Mer än hälften av eleverna har fått nya kontakter genom lektionerna och språkcaféet på Rosa Stationen.

Katarina Bendtz
Katarina Bendtz

– Det jag är mest nöjd med är att en sådan stor andel av eleverna säger att de känt sig mer välkomna i det svenska samhället och att så många är väldigt nöjda med undervisningstillfällena i allmänhet, säger Katarina Bendtz, eldsjälen tillika partikelfysiker som var med och startade upp svenskundervisningen i våras samt under hösten ansvarat för den tillsammans med Karin Wallin.

Deltagarnas bedömning av svenskundervisningen är väl i linje med Refugees Welcome Stockholms målsättning att skapa positiva aktiviteter med möjlighet till nya möten för asylsökande och välkomna dem in i svenska samhället, fortsätter Bendtz.

Totalt har över 80 elever hittills deltagit i svenskundervisningen. Majoriteten av eleverna har inte rätt till eller inte börjat svenska för invandrare, SFI, och lektionerna är ett utmärkt sätt att börja lära sig svenska. Svenskundervisningen har visat sig locka deltagare med olika kunskapsnivåer, såväl elever utan skolutbildning som elever med högskoleutbildning.

Trots olika utgångslägen tycker dessutom majoriteten (cirka 70 procent) att nivån för undervisningen varit rätt för dem. I början av varje termin sker ett nivåtest där deltagarnas kunskaper i svenska språket testas, därefter görs en nivåindelning så att alla hamnar på rätt utbildningsnivå.

Svenskundervisningen på Rosa Stationen sker i grupper på femton elever under ledning av en lärare, med hjälp av flera stödlärare. Utbildarna är samtliga volontärer, en del är lärare till yrket medan andra helt enkelt brinner för att utbilda. Nästa termin börjar den 7:e februari 2017.

Text: Marlene Sellebråten
Foto: Fredrik Strandin

Om Rosa Stationen

Rosa Stationen är en mötesplats för nya och etablerade svenskar, ett integrationsinitiativ startat av Refugees Welcome Stockholm som sker i samarbete med Birkagården och med stöd av Stockholms stad. På Rosa Stationen erbjuds språkcafé, svenskundervisning, juridisk rådgivning och barnhörna med barnpassning.

Mer information om Rosa Stationen hittar du här!

Fler nyheter