Nytt samarbete mellan RWS och Stockholms Stadsmission

Juristvolontärer från Refugees Welcome Stockholm kommer i samarbete med Stockholms Stadsmission erbjuda gratis juridisk rådgivning till några av samhällets mest utsatta ungdomar.

Stockholms Stadsmission driver sedan i april 2016 projektet Baba. Syftet är att ge råd och stöd till barn och unga upp till 20 år som kommit ensamma till Sverige och som av olika anledningar står utanför samhällets insatser. De kan till exempel ha avvikit från sin boendeplacering, valt att inte söka asyl i Sverige eller ”gömt” sig på grund av avslag (eller rädsla för avslag) på sin asylansökan.

Inom ramen för Baba erbjuds de unga sedan tidigare bland annat anonyma och trygga mötesplatser, social samvaro, aktiviteter, stödjande samtal, juridisk rådgivning via Stadsmissionens egen jurist samt basala insatser i form av mat, kläder och hygien. Nu kommer de även att erbjudas juridisk rådgivning med hjälp av Refugees Welcome Stockholms jurister.

Karin Törnell, ansvarig för volontärjurister inom Refugees Welcome Stockholm
Karin Törnell, ansvarig för volontärjurister inom Refugees Welcome Stockholm

– Många av de ungdomar som vi möter uttrycker ett behov av att få träffa en jurist för förstå och klargöra beslut från Migrationsverket. Därför ser vi fram emot samarbetet med Refugees Welcome Stockholm och deras juristvolontärer, säger Helena Wihlborg, projektledare för Baba.

Refugees Welcome Stockholm driver sedan ett år tillbaka juridisk rådgivning för asylsökande på organisationens mötesplats Rosa Stationen på Birkagården i Vasastan.

– Eftersom vi redan har en fungerande struktur för att organisera juridisk rådgivning på volontärbasis passar det här samarbetet mycket väl in i vår verksamhet, säger Karin Törnell, som ansvarar för Refugees Welcome Stockholms juristvolontärer.

Under träffarna kommer juristerna att granska ungdomarnas ärenden för att bland annat se om det finns utrymme för att överklaga avslag på asylansökningar eller om det uppkommit nya omständigheter som kan läggas till grund för en anmälan om verkställighetshinder för redan beslutade utvisningar.

Ett viktigt syfte är att se till att ungdomarna får korrekt information, menar Karin Törnell.
– Det uppstår lätt ryktesspridning om till exempel möjligheten att få asyl i andra länder eller vilka regler som gäller. Vårt syfte är i första hand att informera barn och ungdomar i den här gruppen om sina rättigheter och att dementera sådana felaktiga rykten, så att ungdomarna kan känna sig trygga i att de fattar sina beslut utifrån riktig och relevant information.

Fler nyheter