Hjälp oss få beslutsfattare att #pratamed på Almedalen!

Är du eller har du varit aktiv som volontär inom Refugees Welcome Stockholm? Vill du hjälpa till att låta människor som flytt göra sina röster hörda under Almedalen? Engagera dig i vårt arbete inför och under politikerveckan i Visby!

Vi söker självgående personer som kan hålla i delar av förberedelserna och även vara föreningens ansikten utåt under Almedalen 3-7 juli.

Det kan innebära att du tar ansvar för delar av arbetet, som att organisera resor för volontärer och paneldeltagare, ansvara för boende eller mat, hjälpa till med förberedelser av seminarier och filmvisningar eller andra viktiga uppgifter.

RWS kommer bland annat att ha en egen paneldiskussion som helt består av människor med egna erfarenheter av flykt och den svenska asylprocessen. Vi visar film vid två tillfällen och samarbetar med flera organisationer på plats.

Tyvärr kan vi ännu inte utlova att RWS står för resor och kost – insamling och sponsorjakt pågår. De volontärer som bildat projektgrupp räknar med att betala själva. Målsättningen är förstås att alla volontärer som vill och kan ska kunna delta genom att utgifterna täcks av insamlade pengar, men det kan vi i dagsläget inte ge besked om. Däremot har vi ordnat gemensamt boende för alla, som RWS bekostar!

Vill du vara med och göra en insats för människor som flytt? Vi behöver dig! Mejla lina.lehn@rwstockholm.se

Ange gärna om det är något särskilt du skulle vilja hjälpa till med innan Almedalen och om du vill åka med dit – vilka dagar du kan delta.

 

Fler nyheter