Ny styrelse för Refugees Welcome Stockholm!

Vid årsmötet valdes en ny styrelse, samtliga för en period på ett år. Till ny ordförande valdes en erfaren eldsjäl som varit med från föreningens början: asylrättsjuristen Daniel Carnestedt.

Delar av Refugees Welcome Stockholms styrelse: från vänster Daniel Carnestedt, Jakob Grandin, Maria Jacobsson, Gabriel Mezquida, Lukas Sköld och Lisa Palm.

Styrelsen 2017-2018 är:

Daniel Carnestedt, styrelseordförande

Daniel har varit aktiv i föreningen sedan start. Daniel började inom transport- och boendegrupperna och har sedan fortsatt som juridiskt ansvarig och asylrättsexpert på Rosa Stationen, samtidigt som han har varit engagerad inom kommunikation och opinionsbildning.

Maria Jacobsson

Maria har under det gångna året varit verksam som sekreterare i styrelsen. Hon jobbar med bland annat projektledning, ledningssystem och styrdokument på ett av Sveriges största järnvägsföretag, och studerar även programmering och utveckling.

Gabriel Mezquida

Gabriel har varit aktiv inom föreningen från starten, bland annat inom transport, boendeansvar och lager, och har under det senaste året varit med och initierat projekten RWS Open Cinema, Rosa Stationen och fotbollslaget Rosa United. Med en bakgrund som logistiker driver Gabriel ett bemanningsföretag inom transport och logistik.

Lukas Sköld

Lukas var med och startade föreningen RWS, och var styrelseordförande under det första verksamhetsåret. Han har varit drivande i uppbyggnaden av föreningen på en administrativ nivå i form av organisationsstruktur, ekonomiska strukturer och ledningssystem, och samtidigt varit operativt aktiv i verksamheten. Under det gångna året har Lukas varit RWS vice ordförande och kassör i styrelsen. Till vardags jobbar han som arbetschef på ett av Sveriges största järnvägsföretag med ansvar för budget, resultat och personal.

Jakob Grandin

Jakob var en av dem som gjorde det möjligt för RWS att tillsammans med Nobelberget driva transitboende under hösten 2015. Han har under det senaste året innehaft posten som styrelseordförande i föreningen. Övrig tid driver han en kommunikationsbyrå.

Ramzi Ben Youssef

Ramzi har varit aktiv som ansvarig volontär för språkcaféet på Rosa Stationen Birkagården. Han innehar sedan tidigare andra förtroendeuppdrag i form av styrelseledamot i Vänsterpartiet och ersättare i Arbets- och företagsnämnden i Nacka som handhar kommunens ärenden gällande nyanlända.

Markus Hanna

Markus har länge jobbat inom rekrytering och drivit startups som i dag är framgångsrika företag. Han har utöver att arbeta som företagsledare och med entreprenörskap även varit aktiv i att främja integration av nyanlända.

Lisa Palm

Lisa är ordförande för Fi Stockholm. Hon kom först i kontakt med RWS då hon ledde arbetet med att öppna ett transitboende i Fi:s partilokal i Stockholm hösten 2015. I sin roll som kommunpolitiker har hon haft fokus på nyanlända samt ensamkommande barn och ungdomar.

Hanna Nyberg

Hanna har en bred bakgrund inom olika föreningar, främst gällande ungdomars inflytande och delaktighet som ordförande för Sveriges ungdomsråd och som ansvarig för inkluderings- och mångfaldsfrågor i LSU:s styrelse. Hanna är även aktiv som volontär inom RWS Rosa stationen.  

Nora Giertz

Nora har omfattande erfarenhet från föreningsvärlden, främst inom jämställdhet och integration. Hon har varit med från starten i Fatta och Femtastic, och sitter i styrelsen för Sail Training International Sverige samt kulturföreningen Podium. Nora är utbildad kaospilot och arbetar sedan januari som Brand Experience Manager på ett svenskt hörlursföretag.

Fler nyheter