Åkesson och Löfven står inte oemotsagda när mänskliga rättigheter kränks

Refugees Welcome Stockholm (RWS) och Flyktingorganisationernas riksråd (FARR) deltar i Järva politikervecka under Sverigedemokraternas och Socialdemokraternas dagar, lördag och söndag den 17-18:e juni. Vi bemannar ett gemensamt tält och finns tillgängliga för samtal om asyl- och integrationspolitik, samt om våra organisationers arbete. Håll utkik efter fler aktiviteter från RWS/FARR under söndagen.

Våra folkvalda politiker står inte oemotsagda när de för en politik som drabbar nyanlända och människor på flykt, som kränker grundläggande mänskliga rättigheter. Vi är här på Spånga IP för att föra fram ett annat budskap.

⁃ För människor på flykt är det bokstavligen livsviktigt att andra invånare omkring dem och inte minst politiker förstår deras situation, så att de kan få skydd och inte stängs ut. För andra invånare och politiker är det också livsviktigt att flyktingar lär känna Sverige och inkluderas i samhället, eftersom att Sverige behöver dem i välfärdsbygget. Det är win-win att träffas, säger FARR:s ordförande Sanna Vestin.

⁃ Förutom att det är ett fantastiskt tillfälle att nå ut med vårt budskap, så ligger Järva politikervecka helt i linje med vår strävan att ha låga trösklar för att engagera sig och främja möten mellan människor som annars kanske inte skulle ha mötts, säger RWS ordförande Daniel Carnestedt.

Våra budskap till politikerna:

  • Det är inte Sverige som drabbas av flyktingkris, krisen drabbar människor på flykt.
  • Riv upp den nya strikta asyllagstiftningen.
  • Säkerställ ett värdigt mottagande och inkludering i samhället för nyanlända, asylsökande och människor på flykt.
  • Sverige ska följa de internationella konventioner som landet undertecknat till skydd för mänskliga rättigheter. Vi vill att den svenska asyl- och flyktingpolitiken i sin praktiska tillämpning ska präglas av generositet, humanitet, solidaritet och rättssäkerhet.

Med utgångspunkt i alla människors lika värde ser vi ett tydligt behov av fria och lagliga vägar in i Europa samt av en beredvillighet att som stat och nation ta emot de människor som kommer, och skapa förutsättningar för att de ska finna sin plats i samhället.

RWS och FARR är partipolitiskt och religiöst obundna organisationer som delar en övertygelse om alla människors lika rättigheter och värde.

Kontaktpersoner för media innan helgen och på plats den 17-18:e juni:

Elin Lindén, volontär inom Refugees Welcome Stockholm
Telefonnummer: 070 554 29 37

Gabriel Mezquida, styrelseledamot i Refugees Welcome Stockholm
Telefonnummer: 073 934 56 91

 

Fler nyheter