73 debattörer: Inför ett förbud mot rasistisk organisering nu

I dag är Refugees Welcome Stockholm en av 73 organisationer som kräver krafttag mot rasistisk organisering i en debattartikel i Aftonbladet.

 

Bilden visar en konstinstallation på plats i Almedalen, i protest mot nazismen.

 

73 debattörer: Inför ett förbud mot rasistisk organisering nu

”Sedan hämtade de judarna och jag protesterade inte, för jag var inte jude.” På fyra rader beskriver den kända dikten (tillskriven den tyske prästen Martin Niemöller) vikten av att bekämpa rasism innan det är för sent. Det kan vara värt att begrunda diktens innebörd igen.

Sverige har upprepade gånger fått kritik från FN:s råd för mänskliga rättigheter för att inte ha ett tillräckligt starkt skydd mot rasism. Att den militanta nazistorganisationen Nordiska motståndsrörelsen (NMR) just nu tillåts ta plats i Almedalen är ytterligare ett bevis för att vi behöver göra mer.

I år väljer många att inte medverka under Almedalsveckan med anledning att NMR tillåts vara där. Samtidigt menar vissa att detta är en sida av yttrandefriheten som vi måste acceptera i ett demokratiskt samhälle. Yttrandefriheten är en av demokratins grundpelare, men den bör aldrig användas för att försvara nazisters rätt att hota och skrämma andra människor till tystnad. Därför vill vi uppmana Sverige att i enlighet med Regeringsformen och FN:s konvention mot alla former av rasdiskriminering införa ett förbud mot rasistisk organisering.

Vi vill lyfta tre argument:

  1.     Ju mer rasister tillåts sprida sina åsikter – desto mer normaliseras de. När de tillåts verka öppet, arrangera demonstrationer och rekrytera nya medlemmar så har de möjlighet att styra det offentliga samtalet. Förintelsen visar vilka konsekvenser det kan få.
  2.     NMR är bara ett exempel på rasistiska organisationer som har våld som metod. Förutom att det är ett direkt hot mot individers säkerhet och mänskliga rättigheter så är det också ett hot mot demokratin då det begränsar vissa människors yttrandefrihet.
  3.     Med en kriminalisering skulle det bli svårare för de rasistiska organisationerna att finansieras, vilket skulle begränsa deras möjlighet till spridning. Det skulle även vara lättare att stoppa enskilda nazister och hjälpa dem ur rörelsen genom att kriminalisera själva organiseringen i stället för att som nu bara kunna lagföra de enskilda brott som den leder till.

Sverige är ett av de länder som undertecknat FN:s konvention mot alla former av rasdiskriminering. Därmed har vi förbundit oss att “förbjuda organisationer och organiserad och annan propaganda, som främjar och uppmanar till rasdiskriminering, samt förklara deltagande i dylika organisationer eller dylik verksamhet som en brottslig handling straffbar enligt lag”.

Dessutom står följande i Regeringsformen: ”Föreningsfriheten får begränsas endast när det gäller sammanslutningar vilkas verksamhet är av militär eller liknande natur eller innebär förföljelse av en folkgrupp på grund av etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande.”

FN-konventionen och Regeringsformen visar på att det i dagsläget redan finns lagligt stöd för att införa ett förbud mot rasistisk organisering. Med bakgrund i FN:s kritik mot Sverige kan ett sådant förbud ses som en skyldighet och en absolut nödvändighet att införa.

Vissa menar att en rörelse som finns under jord är svårare att hålla koll på för SÄPO, men det används inte som argument mot kriminalisering av trafficking, narkotikahandel eller för den delen terrorsamröre. Det finns en naiv tro att just rasism bekämpas bäst med ett öppet samtal, men av historien har vi lärt att det inte är så. Rasism har mycket lite med logiskt tänkande att göra – och kan därför inte bekämpas genom logiska resonemang. Rasismen vinner på att synas, och framförallt på att normaliseras.

Vi har redan idag lagstiftning som begränsar yttrandefriheten, men dessa begränsningar räcker inte. Inför ett förbud mot rasistisk organisering nu. Innan det är för sent.

Kristina Wicksell, Make Equal

Sarah Bohman, Raoul Wallenberg Academy

Alexander Hallberg, Sverok

Magnus Kolsjö, RFSL

Lovisa Fhager Havdelin, Teskedsorden

Carolina Engström, Friends

Hamza Ibrahim, Ensamkommandes förbund

Niina Tojzner, Judiska ungdomsförbundet

Felix Lekare, RFSL Ungdom

Hédi Fried, författare och psykolog

Livia Fränkel, föreläsare

Andrea H. Bustos, Flickaplattformen

Katarina Hedberg, Scouterna

Ellen Tejle, Fanzingo

Araia Ghirmai Sebhatu, Black Coffee

Titti Fränkel, Akademikerförbundet SSR

Ann Svensén, Individuell människohjälp

Sandra Rönnsved, Ung media

Eliot Wieslander, Läkare i världen

Lotta Sjöström Becker, Kristna fredsrörelsen

Annapia Johansson, Linje 17 mot rasism

Irma Flores Bertilsson, Unga feminister

Elza Dunkels, docent vid Umeå universitet

Michael Williams, FARR (Flyktinggruppernas Riksråd)

Lina Hultqvist, Sveriges elevkårer

Maria Johanson, Lika Unika och FQ, Forum – Kvinnor och funktionshinder

Mina Dennert, #jagärhär

Ronak Moaf Mirlashari, Streetgäris

Lisen Andréasson Florman, Nattskiftet

Elin Ahldén, Lennox PR

Martin Werner, River

Jenny Nguyen, Asylrättstudenterna Malmö och Lund

Björn Häll Kellerman, Unga rörelsehindrade

Rolf Lindqvist, Hudik mot rasism

Sanna Samuelsson, tidskriften Bang

Angelica Andersson, Dalarna mot rasism

Desirée Sterner, PeaceWorks

Leif Magnusson, Mångkulturellt centrum

Lola Ahmed, KFUM Göteborg

Jonathan Wahlström, Unga hörselskadade

Jenny Mörk, Antidiskrimineringsbyrån Helsingborg

Anki Elken, Randstad

Daniel Carnestedt, Refugees Welcome Stockholm

Per Hasselberg, Konstfrämjandet

Karolina Lisslö, Mattecentrum

Cecilia Andrén Nyström, Futebol dá força

Alfred Skogberg, Suicide Zero

Elias Carlberg, Sveriges interreligiösa råd

Anders Österberg, Unga Örnars Riksförbund

Shanga Aziz, Locker Room Talk

Anna Ingler, Kulturföreningen Podium

Johan Rådmark, Boo Folkets Hus

Kim Törnqvist, Bättre skolor

Annsofie Blixt, Tilia

Alexander Goldmann, Musiker Mot Rasism

Felicia Linsér, Sveriges ungdomsråd

Elisabeth Rosenbrand, Musikens makt

Irene Malmberg, Malmö mot Diskriminering

Danny Lam, TNKVRT

Johanna Lundin, Equalate

Johanna Salama, FreeZone

Jeanette Rahbe, Tjejjouren Väst

Cecilia Bödker Pedersen, Föreningen storasyster

Julia Östfeldt, Föreningen Tillsammans

Jandy Borelius, Rampen

Inan Senturk, Psykologigymnasiet

Hugo Od, We Link Sweden

Linn Alenius, jämlikt.nu

Chris-Emelie Denstedt, Uppsala tjejjour

Stina Balkfors, Tillitsverket

Oskar Wiik, SöderS – Södertörns högskolas studentkår

Victoria Manfred, Lingonkollektivet

Per Markus Risman, jagvillhabostad.nu

 

Läs debattartikeln på Aftonbladet.se här!

 

 

 

Fler nyheter