Läs mer om RWS deltagande i Almedalen!

Vill du veta mer om vad föreningen Refugees Welcome Stockholm gör i Almedalen – och varför vi valt att delta? Läs mer här nedanför!

Vad är syftet med Refugees Welcome Stockholms närvaro i Almedalen?

Vi på Refugees Welcome Stockholm tycker att det alltför ofta pratas OM istället för MED. Vad händer med en människa som blir kategoriserad enbart som flykting, papperslös eller asylsökande? Vi vill presentera människorna bakom statistiken, som kan dela med sig av sin egna verklighet. Vi vill skapa utrymme för deras berättelser och bjuda in politiker, sakkunniga, medmänniskor och andra att lyssna till dessa.

Varför deltar vi trots att nazistiska organisationer finns på plats, när det finns exempel på andra humanitära organisationer som tackat nej?

Vi förstår varför man som organisation väljer att bojkotta en demokratisk festival som väljer att välkomna nazister, vars ideologi befinner sig så långt ifrån demokratin man kan komma. Det är absurt. Det är ovärdigt Almedalens politikervecka.

Samtidigt så kan vi inte backa, vi måste fortsätta att prata om det som är viktigt för oss. Vi tror inte heller att det går att tiga ihjäl odemokratiska krafter, det har inte visat sig framgångsrikt tidigare, och vi tänker inte tillämpa det nu.

Vi bygger vårt deltagande på viljan att vara en positiv kraft och på att inte svika de som söker sig till oss och vår verksamhet – de som flytt krig och förtryck. De behöver oss lika mycket igår, som idag, som imorgon.  

Dessutom har ansvariga politiker i Visby själva försökt dra tillbaka markuthyrningen till en odemokratisk rörelse, vilket talar för att de som har makt att stoppa framtida medverkan från nazister också kommer att göra så.

Vi kan också konstatera att de odemokratiska jublar över varje bojkott och avhopp från Almedalsveckan som sker med anledning av deras närvaro. 

Varför deltar just dessa människor i panelen?

Vi vill visa att människor som flyr har olika asylskäl och olika bakgrund.

Paneldeltagarna pratar utifrån sina egna erfarenheter. Samtalet utgår från frågor de själva sagt att de vill svara på och diskutera omkring. Vi har inte satt några begränsningar eller krav på vad som får och inte får pratas om – paneldeltagarna uttalar sig som sig själva som individer, inte som representanter för organisationen Refugees Welcome Stockholm.

Hur tänkte ni när valde att använda Mingla-appen för att marknadsföra ert event?

Att mingla, skapa kontakter och samla visitkort är centralt för Almedalen. Mingla-appen som tog fart förra året är ett intressant verktyg för att göra detta. Samtidigt är det lika aktuellt varje år att lyfta att Almedalen är ett en exklusiv plattform. Att det ofta pratas om istället för med. Att panelister ofta analyserar andra människors verklighet och erfarenheter.

Vi valde att använda oss av Mingla-appen för att driva publik till vårt event #pratamed, inte om! där människor äger sina egna berättelser, där nyanlända berättar om sina erfarenheter. De som är nya i Sverige stämplas ofta, papperslös, asylsökande, flykting, men bakom dessa epitet så står en människa. En människa som kan och som vill en massa saker.

I Mingla-appen så erbjuder vi även Almedalare att möta människor som de inte nödvändigtvis möter.

Vilka är Refugees Welcome Stockholm?

Refugees Welcome Stockholm är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening som har till syfte att verka för att människor på flykt ska få ett värdigt bemötande. Vi skapar integrationsfrämjande mötesplatser samt driver opinion för att stärka asylrätten. Vi samlar människor från många olika yrkesgrupper och vi arbetar ideellt.

Hur bekostas deltagandet och får någon betalt för att vara med i Almedalen?

Deltagandet har gjorts möjligt genom donationer från företag och privatpersoner – tack! Paneldeltagare, moderatorer, volontärer deltar alla utan ersättning – vilket vi även det är väldigt glada och tacksamma över. Volontärerna står också till viss del för sina egna utgifter under politikerveckan.

Vi har också arbetat för att vårt deltagande ska bli så kostnadseffektivt och dessutom miljömässigt hållbart som möjligt, vilket bland annat inneburit att en del av volontärerna rest till Gotland i segelbåt från Stockholm.

 

Fler nyheter