RWS satsar på Integration genom aktiv rehabilitering

RG Aktiv Rehabilitering, Refugees Welcome Stockholm och Migrationsverket samverkar i ett projekt där vill vi öka möjlighet för personer med ryggmärgsskada och liknande fysiska funktionsnedsättningar till integration genom aktiv rehabilitering. Projektet är finansierad av Arvsfonden.

Genom förebilder med egna erfarenheter och kunskap vill vi stärka individens mod, vilja och förmåga till självständighet och delaktighet i samhället.

Har du själv ett fysiskt funktionshinder eller känner du någon som har det? Läs mer om projektet här nedanför!

Här presenteras projektet för personal på rehabiliteringsavdelningen vid Orupssjukhuset i Höör.

Aktiv Rehabilitering är en metod som bygger på fem hörnstenar:

Förebilder: I RG:s verksamhet är det förebilder, d.v.s. personer som har erfarenhet av att leva med ryggmärgsskada, amputation, CP-skada eller liknande, som är nyckelfigurer. Det är personer som är specialiserade på att förmedla hur man tillgodogör sig de förmågor som krävs för att man verkligen ska kunna leva sitt eget liv. Det handlar om att ta ansvar för sin situation – oavsett om man flyttar sig i och ur sin rullstol på egen hand eller instruerar någon annan hur man vill bli assisterad.

Fokus på möjligheter: Vad våra deltagare kan göra idag och – framför allt – vad de kan lära sig att göra i morgon, är fokus i RG:s verksamhet.

Vardagsmiljö: Verksamheten bedrivs i vardagliga miljöer, vanligtvis med en träningsanläggning som utgångspunkt och utflykter till andra miljöer såsom innerstad, strand, osv. Här får deltagare lära sig att utföra olika moment i skarpt läge – inte i en skyddad sjukhusmiljö – och det skapar en stor trygghet och självständighet.

Idrott och fysisk träning som verktyg: Som människa är det viktigt att hålla sig i form för att må bra. Som person med en fysisk funktionsnedsättning är det ännu viktigare. Behöver man t.ex. använda rullstol i sitt dagliga liv gör några extra kilon eller tappade muskler stor skillnad vid förflyttningar eller möjligheten att ta sig fram i mer utmanande miljöer. Att ta hand om sin kropp är också ett sätt att ta vara på sin självständighet.

Mental träning/samvaro under en kortare, intensiv period: RG arbetar främst med kurser och läger där flera deltagare och förebildsledare samlas och bor tillsammans under ett antal dagar. I den gemenskap och i det erfarenhetsutbyte som uppstår kan en deltagare lära sig enormt mycket på bara några få dagar.

På Järva Politikervecka fick RWS projektledare Rim Alexandra Halfya chansen att berätta om projektet för utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Projektet är ett nytt samarbete mellan RG Aktiv Rehabilitering (RG), Migrationsverket (MIG) och Refugees Welcome Stockholm (RWS).

Förstudiens målgrupp är nyanlända personer med ryggmärgsskada och de med liknande förutsättningar. Med liknande förutsättningar menas exempelvis personer med fysiska funktionsnedsättningar så som Multipel Skleros, benamputation, ryggmärgsbråck, Cerebral Pares, post Polio och muskelsjukdomar.

Projektet Integration genom aktiv rehabilitering 

Syftet med projektet som är en förstudie är att kartlägga hur många asylsökande med ryggmärgsskada eller med liknande förutsättningar som finns i Sverige idag och utreda vilka behov de har.  Att det är en förstudie innebär att det inte är lika långt som ett projekt.

Målet med förstudien är att samla tillräckligt med kunskap och information om målgruppen för att skapa underlag till ett påföljande projekt. Detta större projekt syftar till att ge målgruppen möjlighet till utbildning i aktiv rehabilitering. Därigenom når målgruppen ökad självständighet, kunskap om sin skada och information om rättigheter i Sverige när du lever med denna typ av funktionsnedsättning.

Under utbildningen i aktiv rehabilitering skapas förutsättningar för kulturellt utbyte, organiserad sysselsättning och integrering med andra asylsökande och svenskar med liknande funktionsnedsättning. Vi hoppas att det framtida projektet kan starta våren 2018.

Här är projektledaren Elin Goude Öhgren på besök hos Samariterhemmets personal på rehabiliteringsavdelning för att berätta om projektet.

Vad händer nu?

Vi arbetar för fullt med att hitta alla de som bor i Sverige ifrån vår målgrupp idag. Vet ni någon som ännu inte hört om oss, prata med dem och berätta! Vi kommer mellan augusti och oktober försöka träffa alla dem vi fått kontakt med för att ses och prata mer.

I slutet av oktober kommer vi rapportera den här förstudien. Vi hoppas att vi funnit tillräckligt många för att kunna söka ett större projekt där vi kan hålla många kurser i aktiv rehabilitering för att göra allt vi kan för att hjälpa vår målgrupp. Vi hoppas kunna skicka denna projektansökan i oktober 2017.

Medverkan i projektet

All medverkan i projektet är kostnadsfri och kommer skapa mycket möjligheter till ett rikt och självständigt liv!

Rim delar ut broschyrer och berättar om projektet under integrationsdagen 12 timmar för Sveriges framtid.

Projektledarna:

Rim Alexandra Halfya

Rim är 25 år, har själv en ryggmärgsskada och flyttade från Dubai till Stockholm 2008. Hon har jobbat aktivt med integration inom Refugees Welcome Stockholm sedan hösten 2015 när flyktingströmmen kom till Stockholm. Idag lever hon ett aktivt och självständigt liv som hon vill inspirera andra genom.

Elin Goude Öhgren

Elin är 35 år, är utbildad fysioterapeut och har arbetat för RG i 13 år. Elin har arbetat i både Sverige och internationellt med projekt för att personer med ryggmärgsskador och liknande förutsättningar ska få möjlighet till aktiv rehabilitering och ett rikare liv!

Läs om vad vi gör i projektet på (och gilla och dela!!)

Facebook: @IntegrationRehabilitering

Instagram: #IntegrationRehabilitering

Mer information om RG: www.rgaktivrehab.se

Kontakta oss:

Epost: international@rgaktivrehab.se

Telefon: 0736-499655

För kontakt på andra språk än svenska och engelska maila till integration@rgaktivrehab.se

RG Aktiv Rehabilitering

RG är en ideell medlemsförening som bildades 1976. Föreningen som arbetar med att inspirera personer med ryggmärgsskada och de med liknande förutsättningar till ett självständigt, aktivt liv, fullt av möjligheter. RG arbetar som en bro mellan sjukvården och vardagen, inspirerar och skapar självförtroende. Förebilder, d.v.s. personer som har egen erfarenhet av att leva med ryggmärgsskada, amputation, CP-skada eller liknande är nyckelfigurer i verksamheten.

Refugees Welcome Stockholm

Den ideella föreningen Refugees Welcome Stockholm (RWS) bildades i oktober 2015. RWS är en religiöst och partipolitiskt obunden organisation vars syfte är att hjälpa människor på flykt som kommer till Stockholm. Med hjälp av bidrag från privatpersoner och företag arbetar RWS för att ge dessa människor ett värdigt bemötande och den hjälp de behöver, både för stunden och på längre sikt. RWS vill arbeta för att etablerade svenskar och nya svenskar ska få möjligheten att mötas på ett meningsfullt sätt.

Migrationsverket

Migrationsverket är en myndighet som har i uppdrag att pröva ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, söka skydd undan förföljelse eller få svenskt medborgarskap.

Fler nyheter