RWS bjuder in Stefan Löfven och Heléne Fritzon till Film utan gränser

På lördag arrangerar Refugees Welcome Stockholm en dag med film och samtal om flykt, asyl, inkludering och mänskliga rättigheter. Nu bjuder vi in politiker och makthavare som ansvarar för människors liv under flykt och den svenska asylprocessen att delta under dagens visning av dokumentärfilmer och efterföljande panelsamtal.

På plats kommer besökare att kunna lyssna till – och prata med – människor som flytt för sina liv och med egna ord kan berätta vad det innebär. Och om hur det svenska asylsystemet fungerar.

Det är kunskap vi anser att varje människa behöver ta del av. Och framförallt de som har makt och möjlighet att besluta om en human migrationspolitik som följer barnkonventionen och det regelverk för mänskliga rättigheter som vi som land har ansvar för att följa.

Varmt välkomna säger vi i nedanstående inbjudan skickad till bland andra:

Statsminister Stefan Löfven
Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Migrationsminister Heléne Fritzon
Migrationsverkets generalsekreterare Mikael Ribbenvik

 

Statsminister Stefan Löfven. Foto: Kristian Pohl / Regeringskansliet

Till: Statsminister Stefan Löfven via registrator
Ämne: Välkommen till en dag med film och samtal om flykt, asyl och mänskliga rättigheter!

Hej Stefan!

Vi volontärer inom Refugees Welcome Stockholm vill hälsa dig varmt välkommen till en dag med film och samtal om flykt, asyl och mänskliga rättigheter!

Vad innebär det att fly?

Hur mår den som tvingas leva med risken att bli tvångstutvisad till ett land i krig?

Vad innebär mänskliga rättigheter för barn och vuxna som flytt men möts av stängda gränser och att bli stämplade som säkerhetsrisker?

Det är några av de frågor som du kan få svar på via de direkt berörda under filmdagen på Filmhuset i Stockholm nu på lördag. På plats kommer du att kunna lyssna till – och prata med – människor som flytt för sina liv och med egna ord kan berätta vad det innebär. Och om hur det svenska asylsystemet fungerar.

Bland annat kommer du att kunna prata med 17-åriga Shabana om hennes liv i Afghanistan innan hon flydde till Sverige. Och med Moder Mothanna som felaktigt utpekades som terrorist och utsattes för en människojakt ingen skulle vilja uppleva – men ändå hyser en kärlek till vårt gemensamma land.

Vi hoppas att du kommer att välkomna detta tillfälle att möta människor som kan berätta om sin verklighet – och vad de tvingat lämna bakom sig.

Lördagen den 28 oktober mellan klockan 12 och 20, Filmhuset på Gärdet. Här kan du läsa mer om programmet: https://bio-utan-grnser.confetti.events/

Varmt välkommen!

Refugees Welcome Stockholm

Fler nyheter