Skriv under: Stå upp för #humanasyllag

Refugees Welcome Stockholm är en av undertecknarna av uppropet om en human asyllag i EU. Skriv under här!

Upprop: Stå upp för #humanasyllag

EU är just nu på väg att anta ett nytt gemensamt asylsystem. Flera förslag riskerar att ge flyktingar kraftigt försämrade rättigheter och skydd. Det finns förslag som vill förbjuda permanenta uppehållstillstånd i alla medlemsländer och förslag som strider mot FN:s flyktingkonvention.

Vi kräver att EU:s gemensamma asylsystem:

inte försvagar asylrätten eller bryter mot internationella konventioner och de mänskliga rättigheterna
inte hindrar Sverige från att återgå till vår ordinarie asyllagstiftning med möjlighet till permanenta uppehållstillstånd
Vårt upprop riktar sig till Sveriges regering och migrationsminister Heléne Fritzon som just nu förhandlar om EU:s gemensamma asylsystem.

INITIATIVTAGARE
Caritas Sverige
Erikshjälpen
Individuell Människohjälp, IM
Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet
Islamic Relief Sverige
LSU
Läkare i Världen
Rädda Barnen
Svenska kyrkans internationella arbete
Sveriges kristna råd

Vi står bakom uppropet:
Refugees Welcome Sverige
RFSL Ungdom
Flyktinggruppernas Riksråd, FARR
InEUmanity
One Third Sweden
Agape
Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!
Refugees Welcome Stockholm
Ben & Jerry’s

Se Concordes Youtubefilm om uppropet här!

Fler nyheter