Upprop: Berätta om din verklighet som asylsökande i Sverige!

Upprop till dig som har erfarenhet av asylprocessen i Sverige: Berätta om din verklighet!

De som inte själva gått igenom en asylprocess eller känner någon som har sökt asyl vet inte hur det nya regelverket påverkar människors liv. Vi vill visa och uppmärksamma hur den svenska regelverket påverkar personer som söker asyl i Sverige genom att människor som finns bakom statistiken syns och pratar om sina personliga erfarenheter i korta filmer.

Detta för att fler ska förstå hur människor som lever i asylprocessen faktiskt påverkas av lagen.

Vi vill göra ett antal filmer med personporträtt av individer som har erfarenhet av om följande områden:

  • Familjeåterförening
  • Tillfälliga uppehållstillstånd
  • Ensamkommande
  • Ömmande omständigheter
  • Medicinska åldersbedömning
  • LMA-lagen

Vill du/ vet du någon som skulle vilja vara med? Mejla då till kajsa.sorman@refugees-welcome.se

 

 

Fler nyheter