Ny ordförande och styrelse i Refugees Welcome Stockholm!

Under dagens årsmöte valdes erfarna styrelseräven och fleråriga RWS-volontären Hanna Nyberg till organisationens nya ordförande.

RWS styrelse 2018:

Ordförande/ chairman: Hanna Nyberg

Ledamöter:

Lukas Lybeck Sköld
Gabriel Mezquida
Anna Hagnefur
Zaher Barood
Hanne Martinek
Khalifa Khriba
Ziba Zareie

Suppleanter:

Jonna Mannberg
Sam Ahmadi

På bilden här nedanför hittar du hela den nya styrelsen i Refugees Welcome Stockholm!

Från vänster på bilden: Anna Hagnefur, Khalifa Khriba, Sam Lali, Gabriel Mezquida, Hanna Nyberg, Lukas Lybeck Sköld och Hanne Martinek. På skärmen: Zaher Barood, Jonna Mannberg och Ziba Zareie.

Fler nyheter