Refugees Welcome Stockholm söker ny verksamhetssamordnare

RWS söker en strukturerad, positiv och kommunikativ person som verksamhetssamordnare.
Uppdraget innebär att vara länken mellan styrelsen och ledningsgruppen samt projektledarna. Det är viktigt att du som verksamhetssamordnare är väl införstådd med och skriver under på föreningens syfte, värdegrund och det opinionsarbete RWS bedriver.

Verksamhetssamordnarens huvudsakliga uppdrag är att:

  • Samordna och leda ledningsgruppen och projektledarna samt stötta deras arbete med projektansökningar och projektutvärderingar.
  • Bevaka verksamheten och se till att de uppdrag, mål och strategier styrelsen och/eller årsmötet har beslutat om genomförs.
  • Skapa struktur och ansvara för den akuta beredskapen.
  • Rapportera verksamheten genom ekonomi, organisation och utveckling till styrelsen och eventuell tredje part.

Vi söker dig som är en trygg ledare, älskar organisationsstruktur och vill kombinera dina organisatoriska talanger med samhällsnytta. Vi har idag åtta pågående verksamheter med tillhörande projektledare. Däribland finns språkundervisning, kulturmöten, programmeringskurs, juridisk rådgivning, fotboll och mycket mer. Ledningsgruppen består idag av kommunikationsansvarig, juristansvarig, ekonomiansvarig samt verksamhetssamordnaren. Vi bedriver en bred verksamhet som kräver god och stabil samordning för att utvecklas och nå uppsatta mål på ett hållbart sätt.

RWS är en relativt ny organisation med väl fungerande verksamhet och arbetar för att hitta en lika väl fungerande och långsiktig organisatorisk stabilitet. Därför kommer rollen som verksamhetssamordnare innebära stor frihet i att hitta former för kommunikation, samordning och arbetsledning som kan etableras i organisationen.

Arbetsform
Allt arbete inom RWS sker ideellt. Stöd i uppdraget och arbetsledning av verksamhetssamordnare ges av ordförande. Du förväntas kunna lägga åtminstone sju timmar i veckan på uppdraget, som fördelas efter eget ansvar och behov.

Om RWS
Refugees Welcome Stockholm är en ideell förening som har till syfte att verka för att människor på flykt som kommer till Stockholm ska få ett värdigt bemötande och den hjälp de behöver.

Föreningen ska uppfylla sitt syfte genom att efter behov erbjuda akut hjälp, skapa integrationsfrämjande mötesplatser samt bilda opinion för en generösare asyl- och migrationspolitik.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Ansökan
Frågor och ansökan skickas via e-post till hanna.nyberg@rwstockholm.se senast 2018-10-22.

Fler nyheter