RWS Naturligtvis

RWS har, med stöd av från Svenska Postkodstiftelsen, startat ett nytt projekt med syfte att alla deltagare skall bekanta sig med den svenska naturen, lära sig om varför vi behöver värna om den biologiska mångfalden samt lära sig mer om övergripande miljö-och naturfrågor.

Målgruppen är dels tidigare och nya deltagare från Rosa stationen, som samlar nyanlända och etablerade personer inom olika åldrar. Det vill säga vuxna, ungdomar och barn. Genom Naturligtvis vill vi även nå ut till nya deltagare.

Tema Natur – öka kunskapen om vår natur

  • Naturvandringar med guide
  • Tipspromenad
  • Utflykt bär och svamp
  • Allemansrätt och Natur

Tema Hållbarhet – öka kunskapen om Ekosystem, kretslopp och återvinning

  • Föreläsning Klimatansvar och hållbarhet
  • Besök på bondgård

Tema Utomhus – öka intresset för att söka sig ut i naturer genom olika aktiviteter.

  • Vandring
  • Orientering
  • Utflykt i skärgården
  • Skridskoåkning

Målsättning är att 100 personer kommer att delta i projektet.

Alla utomhusaktiviteter genomförs av volontärer tillsammans med företag och organisationer.

Tidsplan: alla aktiviteter kommer att genomföras under första halvan av 2020.

För mer information:
Projektledare: Maria Brunn
maria.brunn@refugeeswelcomestockholm.se
Intresserad? Gå med i Facebook gruppen ”RWS-Naturligtvis”.

Fler nyheter