RWS Naturligtvis

RWS har, med finansiering från

startat ett nytt projekt med syfte att alla deltagare skall bekanta sig med den svenska naturen, lära sig om varför vi behöver värna om den biologiska mångfalden samt lära sig mer om övergripande miljö-och naturfrågor.

Målgruppen är dels gamla och nya deltagarna från vår verksamhet, Rosa stationen. Rosa stationen samlar nyanlända och etablerade personer inom olika åldrar. Det vill säga vuxna, ungdomar och barn. Genom projektet ser vi även en möjlighet att nå ut till nya deltagare, som tidigare inte varit hos RWS.

Med de olika teman i projektet ser vi en möjlighet att nå olika målgrupper inom projektet

Tema Natur – öka kunskapen om vår natur

 • Naturvandringar med guide
 • Tipspromenad
 • Utflykt bär och svamp
 • Allemansrätt och Natur

Tema Hållbarhet – öka kunskapen om Ekosystem, kretslopp och återvinning

 • Föreläsning Klimatansvar och hållbarhet
 • Besök reningsverk
 • Besök bondgård

Tema Utomhus – öka intresset för att söka sig ut i naturer genom olika aktiviteter.

 • Skridskoåkning
 • Skidåkning
 • Vandring
 • Orientering
 • Utflykt i Skärgården

Målsättning är att 100 unika personer kommer att delta i projektet.

Alla utomhusaktiviteter genomförs av volontärer tillsammans med företag och organisationer som specialiserar sig inom de olika områdena

Tidsplan: alla aktiviteter kommer att genomföras under första halvan av 2020

Fler nyheter