RWS Naturligtvis avslutas med anledning av coronapandemin

Projektet “RWS Naturligtvis”, som startade under hösten 2019 i syfte att arrangera utflykter till olika platser i Stockholmsområdet, avslutas nu. Aktiviteter har inte varit möjliga att genomföra på grund av rådande coronapandemi. Det ekonomiska bidraget från Postkodsstiftelsen kommer att betalas tillbaka.

Fler nyheter