Hjälp människor på flykt från Ukraina

Vi är överväldigade med allt intresse vi fått! Tack!

Om ni fortfarande är intresserade av att hjälpa, gå med i organisationen på https://www.refugeeswelcomestockholm.se/bli-medlem/

Fler nyheter