Refugees Welcome Stockholm: “Asylrätten gäller alla – oavsett hudfärg och ursprung”

Vi välkomnar det enorma engagemang för flyktingar från Ukraina som politiker, företag och privatpersoner nu uppvisar. Låt det bli en påminnelse om att alla människor på flykt har rätt att söka asyl och få ett värdigt mottagande, skriver representanter för Refugees Welcome och ytterligare fyra organisationer i en debattartikel i flera svenska tidningar.

En humanitär kris utspelar sig i Ukraina. Miljontals människor befinner sig på flykt. Civila attackeras. Familjer splittras. Vi känner stark medkänsla med de människor som i panik lämnat Ukraina och tagit sig till grannländer, och i vissa fall till Sverige.

Flyktingkrisen i Ukraina är unik i sitt slag sett till antalet flyktingar på kort tid från ett europeiskt land. Men i övrigt finns det likheter med situationen i Europa och längs dess gränser under sommaren och hösten 2015. Även då befann sig hundratusentals människor på flykt undan krig, där civila attackerades och familjer splittrades. Det svenska civilsamhället slöt upp och mobiliserade starka krafter som gav av sin tid och sina resurser för att möta behoven hos de asylsökande.  

Till en början handlade den politiska retoriken under år 2015 också om att värna asylrätten och välkomna människor på flykt. Men under hösten ändrades detta. En tillfällig och sträng migrationslag antogs för att följas av en permanent lag som i mångt och mycket fortsätter att begränsa möjligheterna för människor att få en fristad i Sverige och att återförenas med sina familjer.  

De senaste veckorna har engagemanget för människor på flykt från Ukraina blomstrat. Särskilda regler aktiveras för att ge ukrainare på flykt en möjlighet att få skydd i Sverige och andra EU-länder. I en DN/Ipsos-mätning ansåg 68 procent av de tillfrågade att Sverige ska ge skydd åt så många som möjligt av flyktingarna från Ukraina. I april förra året uppgav bara 12 procent att Sverige bör ta emot fler flyktingar.

Tyvärr kommer det rapporter om rasdiskriminering av människor på flykt från Ukraina. Detta försvårar för människor att fly kriget och är mycket oroväckande. Rätten att söka skydd undan krig får aldrig begränsas av människors hudfärg. Även på hemmaplan syns tecken på strukturell rasism då politiker gör skillnad på flyktingar från Ukraina nu, och de människor som sökte skydd i Europa och Sverige under år 2015. 

Vi välkomnar det enorma engagemang som politiker, företag och privatpersoner visar gentemot människor på flykt från Ukraina. Tyvärr är det uppenbart att människor från Ukraina visas en mer omfattande medmänsklighet än vad Sverige kunde sträcka sig till under år 2015.  

 Vi hoppas att det engagemang som nu väckts för flyktingar och deras rätt att söka asyl fortsatt ska omfatta alla människor på flykt, oavsett vem du är eller vad du har för ursprung.

Vi uppmanar regeringen och övriga partier att värna asylrätten och inte göra skillnad på asylsökande personer som kommer från Europa, Asien eller Afrika. 

Martin Nihlgård, IM, generalsekreterare IM (Individuell Människohjälp)

Mohamed Ibrahim, generalsekreterare, Islamic Relief Sverige 

Petra Tötterman Andorff, generalsekreterare Kvinna till Kvinna

Jonna Mannberg, ordförande, Refugees Welcome Stockholm 

Peter Brune, generalsekreterare War Child Sverige 

Fler nyheter