Ge en gåva för att stödja människor som flytt!

Stöd människor som flytt – ge en gåva till Refugees Welcome Stockholm

Var med och ge nyanlända en chans att få nya vänner, lära sig sitt nya språk och få en meningsfull vardag i den oroliga väntan under asylprocessen!

Refugees Welcome Stockholm arbetar med stöd och hjälp till asylsökande och människor på flykt. Vi driver bland annat Rosa Stationen, där vi erbjuder svenskundervisning, språkcafé och gratis juridisk rådgivning. Allt medan barnen kan leka i vår lekhörna. Verksamheten drivs helt ideellt med hjälp av donationer från privatpersoner och företag.

Här nedanför kan du se exempel på olika aktiviteter vi genomför och vad de kostar. Välj vad du vill skänka en slant till, eller ge en valfri summa till Refugees Welcome Stockholms hela verksamhet – det tas tacksamt emot!

Bg 5049-0697
Swish: 123 28 00 001

För att vår juridiska rådgivning ska uppfylla de höga krav på kvalitet som vi ställer är det viktigt att vi har tillgång till kunniga tolkar. Genom att skänka tolktid bidrar du till att våra vänner blir upplysta om sina rättigheter.

Här är gåvobreven du kan välja mellan:

Bg 5049-0697
Swish: 123 28 00 001

swish_logo