Nyheter

Kom och träna fotboll med laget för alla!

Ett fotbollslag för alla. Här får du en plats oavsett om du aldrig spelat fotboll innan eller om du helt enkelt är bäst!

Vi träffas och tränar tillsammans hela sommaren, spelar matcher mot varandra och kanske spelar vi match mot något annat lag någon gång. Det viktigaste är att vi har kul. Det kostar ingenting! Tjejer och killar tränar tillsammans oavsett ålder.

Plats: Fruängens Bollplan, Vantörsvägen 228, Hägersten.
Datum och tid: Varje lördag klockan 13.00-15.00.

Gå med i Facebookgruppen för RWS Rosa United här!

Kontakt:
helena.altamimi@refugeeswelcomestockholm.se


Ny ordförande och styrelse i Refugees Welcome Stockholm!

Under dagens årsmöte valdes erfarna styrelseräven och fleråriga RWS-volontären Hanna Nyberg till organisationens nya ordförande.

RWS styrelse 2018:

Ordförande/ chairman: Hanna Nyberg

Ledamöter:

Lukas Lybeck Sköld
Gabriel Mezquida
Anna Hagnefur
Zaher Barood
Hanne Martinek
Khalifa Khriba
Ziba Zareie

Suppleanter:

Jonna Mannberg
Sam Ahmadi

På bilden här nedanför hittar du hela den nya styrelsen i Refugees Welcome Stockholm!

Från vänster på bilden: Anna Hagnefur, Khalifa Khriba, Sam Lali, Gabriel Mezquida, Hanna Nyberg, Lukas Lybeck Sköld och Hanne Martinek. På skärmen: Zaher Barood, Jonna Mannberg och Ziba Zareie.


RWS Open Cinema – med film som utgångspunkt för en ny gemenskap

Genom film vill Anna Hagnefur få människor att öppna sig om utmaningar alla går igenom, som sorg och utanförskap. Tillsammans med Gabriel Mezquida har hon drivit projektet RWS Open Cinema.

Efter att ha varit en av de rosa västarna och volontär på transitboendet på Nobelberget i Sickla kände Anna Hagnefur att hon ville fortsätta engagera sig i arbetet med integration. I början av 2016 tog hon därför kontakt med Refugees Welcome Stockholm och presenterade sin idé om ett film-och samtalsprojekt. Tillsammans med Gabriel Mezquida startade hon RWS Open Cinema. Syftet var att visa svensk film textad på något av de språk som tillhörde människor som flytt till Sverige.

– Vi ville visa filmer som handlade om mänskliga rättigheter och demokratifrågor. Filmer som man skulle kunna känna igen sig i oavsett vad man har för bakgrund. Många tog upp teman som utanförskap, kärlek och solidaritet, säger Anna Hagnefur.

Diskussion och frågor från publiken till en av panelerna under FIlm utan gränser.

De fick projektstöd för hösten 2016 och våren 2017 av Stockholm Stad och Stockholms Läns Landsting. Tack vare ett samarbete med Svenska Filminstitutet kunde Filmhusets lokaler användas för visningarna. Responsen var positiv. Särskilt uppskattade var samtalen efteråt då man fick möjlighet att diskutera med regissör och andra personer med koppling till filmen som visats. Efter visningen av filmen Jätten, som handlar om en kille med funktionsvariation som blir mobbad, följde till exempel ett varmt samtal där många kunde identifiera sig med hans utanförskap.

Open Cinema avslutade sitt projekt i maj 2017 med En kärlekshistoria och därefter arbetade Anna med film och samtal under Almedalens politikervecka.

Delar av Refugees Welcome Stockholms volontärer och paneldeltagare på politikerveckan i Almedalen och panelens moderator Alexandra Pascalidou.

Under oktober förra året så kurerade Open Cinema även en filmdag på Filmhuset med temat Film utan gränser, där fokus var på unga ensamkommandes situation. Projektet har även rest till andra orter runt om i Sverige, som Norrköping i Östergötland och Harads i Norrbotten.

– Vi har förhandlat till oss ett antal filmvisningar per titel så om det finns intresse för att via våra översatta filmer till exempel på ungdomsgården, biblioteket eller i kyrkan så är det bara att höra av sig. Enda kravet vid ett samarbete är att visningen är gratis för publiken och att man bjuder på fika, säger Anna Hagnefur.

Anna Hagnefur

På grund av minskade resurser, framförallt brist på volontärer som arbetar med projektet, så kommer Open Cinema att se annorlunda ut i framtiden. Det finns inte möjlighet att projektleda en visning i månaden utan det kommer istället röra sig om enstaka visningar och samarbeten.

– Alla som jobbar ideellt och samtidigt har ett heltidsjobb vet att det lätt blir lite mycket. Jag har också spenderat mycket av min fritid sedan augusti förra året med att stötta ensamkommande som drabbats av myndighetskaos. Så jag har varit tvungen att omprioritera och hoppas istället kunna vara mer delaktig i projekt under Rosa Stationens paraply. Med det sagt, om någon är peppad på att kliva in med ny fart i ett film- och samtalsprojekt, ring mig!

Paneldiskussion under Film utan gränser på Filmhuset.

Nu närmast kommer Open Cinema att fokusera på Sveriges urfolk, samerna, när den festivalhyllade dokumentären Maj Doris, om konstnären och renskötaren Maj Doris Rimpi, visas den 20 maj.

– Många utanför Sverige vet inte att vi har ett urfolk, och många är inte medvetna om hur illa vi har behandlat samerna. Och tyvärr så sker fortfarande diskriminering och kränkningar av samers rättigheter. Jag tänker att det är en del av svensk historia som kan vara intressant att ta del av som nyanländ, och nyttig att påminnas om som etablerad svensk. Dokumentären i sig är ett underbart porträtt av en människa som lever livet fullt ut, säger Anna Hagnefur.

Dokumentären Maj Doris visas på Midsommargården på Telefonplan 3 den 20 maj, med start 13.30. Innan filmen kommer den samiska poeten och aktivisten Timime Märak att berätta om samers rättigheter då och nu. Efter filmvisningen finns det tid att prata om filmen och fika i språkcaféet.

Text: Karna Svensén
Foto: Cecilia Nordstrand


Välkommen på filmvisning av dokumentären Maj Doris!

VAR: Föreningen Midsommargården, Telefonplan 3. Tunnelbana: Telefonplan.
NÄR: Söndag 20 maj. 13.30.

Innan filmvisningen så kommer poeten och aktivisten Timimie Märak att berätta om samers rättigheter då och nu. Efteråt så samlas vi i språkcaféet där vi pratar om filmen och äter glass med hjortronsylt.

I vanlig ordning så är allt gratis och filmvisningen är biljettlös så kom i tid.

Varmt välkomna! Buorisboahtem!

Undrar du över något mejla open.cinema@rwstockholm.se

Filmen visas med svensk text

Maj Doris Rimpi

Hon är en superstar i Sápmi och kanske världens coolaste människa. Trots att hon snart blir 75 år saktar hon inte av på takten. Maj Doris Rimpi sprudlar av energi, men hon är lite för upptagen. Hon har fullt upp med renarna och så är det konstuppdragen som skall hinnas med. För 20 år sedan lämnade hon konstnärslivet och resorna runt jorden för att fokusera på arbetet hemma på gården i Parenjarka. Men de senaste åren har hon både skådespelat och deltagit i flera konstutställningar.

För att komma iväg från renarna tar hon hjälp av Mansoor, en ung man från Afghanistan som just fått uppehållstillstånd och lär upp honom i tvätt av lav och snöröjning. Ingen syssla är för liten och ingen människa är för obetydlig för att uppmärksammas, för vad vore livet utan givande möten? En film av Jon Blåhed och Jimmy Sundin som visats på festivaler världen över.

Text: Maja Kekonius för Göteborg Film Festival

Timimie Märak 

Timimie Märak är en poet, urfolksfeminist, samisk queeraktivist under ständig utveckling – med en stark tro på stadiga och hållbara plattformar där alla tar sitt ansvar.

Med Gállok som startpunkt för aktivismen och poesin har Timimie jobbat sig från norr till söder, i och utanför landet, med och utan mikrofon, på och av scenen. Timimie står i frontlinjen bland många syskon från hela Sápmi. Genom konst och föreläsningar vill Timimie visa på hur den normativa makten försummar och fördummar. Ingen annan än ägaren av sin kropp och natur bestämmer över den. Under de senaste åren har ni sett Timimie leda tåg och läsa på många av Sveriges Pride festivaler.


Upprop: Berätta om din verklighet som asylsökande i Sverige!

Upprop till dig som har erfarenhet av asylprocessen i Sverige: Berätta om din verklighet!

De som inte själva gått igenom en asylprocess eller känner någon som har sökt asyl vet inte hur det nya regelverket påverkar människors liv. Vi vill visa och uppmärksamma hur den svenska regelverket påverkar personer som söker asyl i Sverige genom att människor som finns bakom statistiken syns och pratar om sina personliga erfarenheter i korta filmer.

Detta för att fler ska förstå hur människor som lever i asylprocessen faktiskt påverkas av lagen.

Vi vill göra ett antal filmer med personporträtt av individer som har erfarenhet av om följande områden:

  • Familjeåterförening
  • Tillfälliga uppehållstillstånd
  • Ensamkommande
  • Ömmande omständigheter
  • Medicinska åldersbedömning
  • LMA-lagen

Vill du/ vet du någon som skulle vilja vara med? Mejla då till kajsa.sorman@refugees-welcome.se

 

 


Kallelse till årsmöte för Refugees Welcome Stockholms medlemmar

Kallelse till årsmöte för Refugees Welcome Stockholms medlemmar

Plats: Sveavägen 98, plan 2, The Park
Tid: Lördagen den 26 maj kl. 14:00
Anmälan: Anmäl dig här senast den 17 maj. Svara gärna oavsett om du kommer eller ej.

För att rösta
För att få rösta på stämman måste du ha varit medlem i en månad då årsmötet hålls. Detta skrevs in i stadgarna för att skydda oss mot fientligt övertagande. Är du osäker på när du blev medlem kan du mejla medlem@refugeeswelcomestockholm.se.
Om du vill lägga fram en motion ska denna ha inkommit till medlem@refugeeswelcomestockholm.se senast den 12 maj.
________________________________________
Dagordning:

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
2. Fastställande av röstlängd för mötet
3. Val av protokolljusterare som också är rösträknare
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
5. Fastställande av dagordning
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret
7. Revisionsberättelsen för räkenskapsåret
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
9. Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret
10. Val av styrelseordförande för en tid av högst två år
11. Val av övriga styrelseledamöter för en tid av högst två år, samt suppleanter för en tid av ett år
12. Val av revisorer och revisorssuppleanter
13. Val av valberedning, varav en sammankallande
14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
15. Övriga frågor

Här finns: Dagordning, Proposition 1 (Verksamhetsplan), Proposition 2 (Stadgar), Ändringar i stadgar samt Verksamhetsberättelse

Glöm inte att anmäla dig här senast den 17 maj. Svara gärna oavsett om du kommer eller inte.

Har du några frågor gällande årsmötet är du välkommen att kontakta styrelseordförande Daniel Carnestedt på daniel.carnestedt@refugeeswelcomestockholm.se.

Välkommen!


Vi skapar medvind – följ med på manifestation!

Refugees Welcome Stockholm är en av många medstödjare till manifestationen Vi skapar medvind på Raoul Wallenbergs torg den 29 april. Kom med oss på manifestation!

Här kan du läsa mer:

 

VI SKAPAR MEDVIND #berättaomdet

TID: söndagen den 29/4, 15.00-17.00
PLATS: Raoul Wallenbergs torg, Nybroplan, Stockholm

Den 29/4 tar vi ställning för allas lika värde – mänskliga rättigheter är också unga ensamkommandes rättigheter.

Hösten 2015 – Civilsamhället skapade lösningar och kände framtidstro och hopp.
Våren 2018 – Nu är det dags för oss alla att haka i det arbete vi påbörjade.

Sverige behöver ensamkommande unga – de har varit här i flera år och är redan inkluderade. Vi behöver utbildad vårdpersonal, plåtslagare, transportarbetare, snickare, lärare. Vi behöver människor med framtidstro, hopp och vilja att bygga landet.

Söndagen 29/4, 15.00-17.00 på Raoul Wallenbergs torg i Stockholm kommer vi samman hela civilsamhället.

Alla vi som vill bygga vårt land utifrån alla människors lika värde – varmt välkomna!

Jonas Gardell, Helen Sjöholm, Malena Ernman, William Spetz, Björn Kjellman, Gunilla Röör, Aminah Al Fakir, Erik Toro, Emil Jensen mfl kommer att medverka.

Idrottsuppropet #fairplay kommer att överlämnas till regeringsföreträdare.

Programmet och de organisationer/nätverk/upprop/företag som vill vara med och skapa medvind finns i fastnålat inlägg i eventet.

Håll utkik i organisatören Vi står inte ut:s evenemang på Facebook – programmet fylls på allteftersom. Klicka här för att komma till Facebook-eventet!


RWS: Välkommen till oss för att prata om papperslösa, Stefan Löfven

”De som har fått nej måste lämna landet. Annars har vi ingen trovärdighet i flyktingmottagandet”, säger Stefan Löfven till Dagens Nyheter. I Expressen med rubriken: Statsministerns löfte – ut med de papperslösa.

Skärmdump från artikeln på Expressen.se

Att misstänkliggöra människor som själva flytt från terror, krig och förföljelse genom att koppla samman papperslösa med terrorism är en populism vi inte stillatigande kan acceptera.

Varmt välkommen till oss inom Refugees Welcome Stockholm Stefan Löfven, vi vill gärna träffa dig för att berätta om verkligheten för människor som lever papperslösa i Sverige idag. Vi möter dem, vanliga människor som dig själv, som inte hade turen att födas i ett av världens mest välmående länder.

Vi vet att ingen väljer att leva i detta utsatta skuggsamhälle utan rättigheter och möjligheter, fria för skrupelfria att utnyttja, om inte alternativet vore så mycket värre.

Det här är vanliga människor, Stefan. Gamla, unga, barnfamiljer. Föräldrar som lämnat allt de har för att rädda livet på sina barn. Unga som förlorat sina familjer på vägen hit, eller i kriget de lämnat. Människor med erfarenheter så vedervärdiga att det är svårt att fullt ut ta in.

Vi är många i civilsamhället som inte ställer upp på liknelsen du gör. Vi tycker den är farlig, för vår gemenskap och medmänsklighet. Och för de papperslösa som riskerar att bli stämplade som terrorister.

Kom gärna till oss och prata, eller till någon annan av de många kunniga organisationer som faktiskt möter människorna du inte verkar ha koll på. Vi bjuder på kaffet.


Kom på Rosa Kulturnatt Stockholm på Midsommargården!

NYFIKEN PÅ ANDRA MÄNNISKOR?

Den 21 april är det dags för Föreningen Midsommargården att återigen delta i Kulturnatt Stockholm. Den här gången i samarbete med oss i Refugees Welcome Stockholm.

Vi bjuder in till en kulturell mötesplats i natten!

Här kan nya och etablerade i Sverige mötas, lära känna och lära av varandra. Om du gillar kultur i alla dess former och är nyfiken på andra människor så åk till Midsommargården, T-bana Telefonplan – Telefonplan 3, på kulturnatten!

GRATIS inträde!

Program:

I Midsommargårdens fina källarlokal en trappa ner:

Barnens natt
18.15-18.45 Föreställningen Sakna med Röra dans
19.00-19.15 Allsång med barnens favoriter
19.15-20.00 Disco för de små med DJ Sam7

I stora salen på övervåningen:
18.15-18.45 Tangouppvisning
19.00-19.30 Prova på balett med Marias dansskola
19.30-20.00 Prova på brasiliansk dans med Forró Stockholm
20.45-21.30 Nils Berg Cinemascope

Jazz möter YouTube möter världen!
21.45-22.30 Prova på zumba
22.45-24.00 Dabkedisco med musik från Mellanöstern!

I foaljé och matsal på övervåningen:

18.00-22.00 Pop-up-bibliotek och pyssel
Telefonplans Bibliotek poppar up med böcker, bokprat och pyssel. Den populära pin-maskinen är på plats!

18.00–24.00 Språkcafé – snack och snacks
Vi bullar upp med snacks och fika från hela världen!

18.30-21.30 Konstworkshop
Skapa tillsammans med grafittikonstnären Rikard Olsen!

20.00–22.00 Poesiworkshop
Följ med på en kreativ poesiresa tillsammans med Sophie Helsing!

I rum fem på övervåningen:
20.00-20.45 Prova på bugg och foxtrot med Svennes Dansklubb

VARMT VÄLKOMNA!

Midsommargården arrangerar kulturnatten i samarbete med RWS, Telefonplans Bibliotek, Musikcentrum Öst och Studieförbundet Bilda i Stockholm.

Här hittar du Facebook-evenemanget för Rosa Kulturnatten med ett uppdaterat schema!