RWS Rim Halfya en av huvudtalarna vid Oxford Universitet!

Under Oxford Universitets stora konferens Border Criminologies – om asylrätt, flykt och gränskontroller – 19-20 april kommer Refugees Welcome Stockholms volontär Rim Alexandra Halfya att vara en av huvudtalarna. Under programpunkten som handlar om civilsamhällets aktörer kommer hon att berätta om organisationen Refugees Welcome Stockholm och arbetet med Integration genom Aktiv rehabilitering, projektet för funktionshindrade människor som flytt som drivs av Refugees Welcome Stockholm i samarbete med RG Aktiv Rehabilitering och Migrationsverket. (Läs mer om projektet här!)

Centre for Criminology and Border Criminologies är ett internationellt nätverk av forskare, representanter från ett stort antal länders instanser som arbetar med asylfrågor – som polis och gränspolis, företrädare för civilsamhället och många andra sakkunniga. Programpunkterna under konferensen vid Oxfords Universitet handlar om asylrätt, polisfrågor och förvar. Stora och viktiga frågor som Rim ser fram emot att vara en del i att diskutera.

– Jag har fått tilldelat 20 minuter presentation och tio minuter frågor. De frågade om jag planerade att ha en powerpoint, men jag sade nej. Jag vill ha ett bildspel bakom min rygg när jag talar som visar alla våra verksamheter, alla människor vi möter och gemenskapen vi har på våra mötesplatser. Jag vill lämna ett starkt intryck som verkligen visar hur viktigt inkludering mellan människor är i ett land, säger Rim Alexandra Halfya.

Rim Alexandra Halfya

Hon ser sitt deltagande som en möjlighet att göra andras röster hörda. När vi ses på Rosa Stationen Telefonplan har hon redan hunnit prata med RWS asylrättsjurister, besökare och andra volontärer om vad just de tycker är viktigt att föra fram under talet och diskussionerna under konferenserna. Listan över synpunkter på hennes skrivblock är redan lång, sedan ska Rim addera all sin egen erfarenhet som volontär inom Refugees Welcome Stockholm och sätta samman en presentation som just sätter människan i fokus.

– Jag vill använda min röst för att formulera andras tankar, känslor och upplevelser kring flykt och mottagande. Jag menar, det kommer bland annat att sitta beslutsfattare från gränspolisen i olika länder där – jag vill att de ska höra vad jag har att berätta. Att de ska lyssna!

Att få frågan om att vara en av huvudtalarna på den här typen av konferens var stort, berättar Rim.

– Jag har drömt om det här, att få möjligheten att prata om viktiga frågor framför folk som är direkt involverade i frågorna om asylrätt, flykt och stängda gränser. Som faktiskt har möjlighet att förändra mottagandet av människor som flytt. Situationen som den är i Europa och världen i dag är inte acceptabel, det måste förändras.

– En fråga jag tycker blir väldigt intressant att diskutera är den här, säger Rim och pekar i programmet:

– Hur Europas gränser ska göras fria från våld och övergrepp mot människor som flytt. Är det möjligt att ha humana gränskontroller i Europa, är frågan. Hur kan mottagandet förändras. Här behövs en röst som vår höras, från oss som möter och lyssnar på människor som drabbas.

Det är extremt viktigt att lyfta fram att varje individ måste arbeta mot avhumaniseringen av människor som flytt som vi ser både i Sverige och övriga Europa, menar Rim. Hon kommer även att berätta om den viktiga roll som civilsamhällets aktörer, som RWS, har i och med sin förmåga att mobilisera snabbt i akuta lägen. Hon kommer att berätta om 2015, när resultatet av krig började nå Sveriges gränser och Refugees Welcome Stockholm bildades ur ett akut behov av hjälp med allt från mat och sovplatser till juridisk rådgivning och samhällsinformation.

– Jag ser att det är staten och myndigheterna som måste ta ansvaret, men att vi i de humanitära organisationerna inte kan vänta på dem. Vi kunde inte vänta på deras hjälp på Centralstationen 2015 och vi kan inte vänta nu. Vi måste agera, för vem annars gör det? Det är viktigt att berätta om vad myndigheter och makthavare kan ha att lära av organisationer som vår och volontärer som oss.

Om ett par veckor bär det alltså av till en av världens mest ansedda universitet.

– Jag är jättenervös förstås! Men jag ser fram så mycket mot det här. Att få vara en röst för RWS och för människor som flytt. Det är extremt viktigt och jag kommer att göra mitt bästa för att få dem att lyssna till alla våra röster, säger Rim.

Oxfords Universitet, foto: Chensiyuan / Wikimedia Commons

Fler nyheter