Ett år senare: Flyktingar och civilsamhälle enade mot EU:s Turkietavtal

Den 18:e mars har det gått ett år sedan EU upprättade ett avtal med Turkiet för att stoppa människor på flykt att komma till de grekiska öarna. För att markera årsdagen sker protester mot överenskommelsen.

Talespersoner för flyktinggrupper på Lesbos har med stöd från civilsamhället nu under onsdagskvällen ett öppet möte, delar med sig av personliga historier och ska läsa upp ett gemensamt brev med krav på EU-ländernas ledare.

I en hotellobby i Mytilini håller representanter för människor på flykt som fastnat på Lesbos och organisationer som stödjer deras sak ett öppet möte. Syftet är att visa att människor på flykt och lokala krafter står enade i solidaritet. Medias rapportering om situationen på Lesbos har minskat betydligt. Därför är det nödvändigt att fortsätta att visa upp de kränkningar som flyktingar lever med i vardagen och som vi andra bevittnar.

På årsdagen för Turkietavtalet, lördag den 18:e mars, följs mötet av en manifestation.

Protesterna sker för att tusentals män, kvinnor och barn inte tillåts nå trygghet, utan istället blivit fast på de grekiska öarna i uppåt ett år. Efter förnedrande behandling har människor också tvingats tillbaka till Turkiet, under falska premisser att Turkiet skulle vara ett säkert land.

I det öppna brevet till EU:s ledare påtalas att de europeiska ländernas arméer har bombat och invaderat deras länder, och våra länders samarbeten har exploaterat deras länders folk och resurser för egen vinning. Att stänga dörren för människor som flyr krig och förföljelse, att behandla dem som kriminella och utbytbara varor, som handlas med och exploateras, kan aldrig vara utveckling eller framgång, fastslår de.

Flytvästkyrkogården på Lesbos
Flytvästkyrkogården på Lesbos. Foto: Knut Bry / Tinagent

Politisk organisering i flyktingläger
De grekiska myndigheterna ansvarar för flyktinglägret Moria på Lesbos och på marken drivs arbetet av UNHCR och frivilligorganisationer. Vem som ansvarar för vad är förvirrande. Personer som bor i lägret vittnar om hur de har fråntagits rätten till anständig hälsovård, mat, vatten, toalettfaciliteter och tak över huvudet. De berättar om att de sörjer människorna som dött på grund av förseningar och ej fattade av politiska beslut, liksom de sex personer som dog i snötäckta tält i Moria denna vinter.

I det öppna brevet tydliggör de att försök att slå sönder flyktingarnas samarbete genom diskriminering bara kommer stärka deras vilja att organisera sig tillsammans för att nå rättvisa. De kommer fortsätta att protestera mot deportationer som äger rum utan att människor får tillgång till juridisk hjälp eller en rättssäker process. De kommer också försvara sig mot det utbredda polisvåld som invandrare och människor på flykt råkar ut för här.

De menar att Lesbos inte är en säker plats för invandrare och flyktingar, men att återvända till Turkiet är inte ett alternativ. De har tagit sig genom Turkiet och där bevittnat och överlevt arresteringar, tortyr av militären och polisen, deportationer till länderna som människor flytt från och underlåtelse att följa de mest basala mänskliga rättigheterna.

“Stoppa alla deportationer och stäng Moria”
EU-ländernas rasism måste upphöra och flyktingars mänskliga rättigheter respekteras. Flyktingarna kräver att EU-länderna omedelbart river upp överenskommelsen med Turkiet och stoppar alla deportationer dit. De kräver också att flyktinglägret Moria stängs. Restrektioner att resa bör upphöra, så att människor kan röra sig fritt från de grekiska öarna. Pengar borde investeras för att bli av med polisbrutaliteten snarare än i gränskontroller. Pengar som spenderas på att patrullera gränser eller bygga murar och staket kommer inte stoppa människor på flykt att söka säkerhet.

EU:s politik kommer inte kunna stänga dem ute eller tysta dem. Liksom i ett tidigare brev i januari, bjuder de den Europeiska kommissionens ledare att besöka dem i lägret Moria, så att de kan få förstahandsinformation om de inhumana och vidriga omständigheterna som människor lever under där.

Flyktinglägret Moria på Lesbos. Foto: Knut Bry / Tinagent

Klicka här för att läsa det öppna brevet till EU:s ledare via People´s Assembly in Lesvos hemsida, eller läs det här nedanför:

 

EU-Turkey deal: Open letter from refugee community leaders to European government leaders

To mark one year since the EU closed its borders, refugee community leaders – supported by the local community in Lesvos – have come together to fight for the rights of refugees and migrants. We are not pawns in the EU’s political negotiations with Turkey and today we stand united against your racism.

Our January 2017 letter to European Commission members made several recommendations that would improve enforcement of EU law and the protection of our rights, yet this letter remains unanswered. Instead, you have moved forward with your plans to detain us in Lesvos and to deport us to Turkey. But our voices will not be silenced and today we have joined this Assembly in order to organize to protect our communities.

Since 20 March 2016, the date of entry into force of the EU-Turkey statement, hundreds of thousands fleeing war, persecution and extreme poverty are prevented from reaching safety, and you have called this progress. Women, children, and men have been trapped on the Greek islands for up to a year. After surviving this humiliation they are being forcefully returned to Turkey on the false premise that Turkey is a safe country, and you call this progress. Hundreds of individuals are coerced to “voluntarily” returned from Greece to Turkey and other war-torn countries after months living in horrible conditions, and you have called this progress. Your armies have bombed and invaded our countries and your corporations have exploited our people and resources for profit, and you call this progress. But closing the door on people fleeing war and persecution and treating us like criminals and expendable items to be traded and exploited can never be progress.

In the Greek government run Moria refugee camp, where UNHCR and several NGOs are also operating, we are deprived of decent health care, food and water, toilet facilities and places to sleep, but we have not lost our dignity and humanity. We will continue to mourn those who have been killed by your policies of delay and neglect, including the six who died this winter in Moria refugee camp. Attempts to divide us through discrimination will only strengthen our resolve to organize together seeking justice. We will continue to protest the deportations that are occurring without adequate access to legal aid or a fair process, and we will defend ourselves from the widespread police violence against refugees and migrants.

While Lesvos has become an unsafe place for migrants and refugees, return to Turkey is not an option. We traveled through Turkey in order to reach the safety of Europe, and in Turkey we witnessed and survived arrest and torture by the military and police, deportation to the countries from which we fled, and denial of our most basic rights. Money spent on patrolling the borders and building walls and fences will not stop us from continuing to seek safety.

We call on the European Union heads of state to immediately stop implementing the EU-Turkey Statement, by adopting the following recommendations:

  1. Stop all deportations and returns to Turkey under the EU Turkey deal.
  2. Lift travel restrictions so that all are free to move off the islands.
  3. Invest in improving accountability for police violence against refugees and migrants rather than in increased border control, which does not stop people from searching safety.
  4. Close Moria refugee camp.

We renew our invitation to European leaders to visit us in Moria refugee camp in order to learn first hand of the horrible, inhumane conditions here. The European Union’s policies will not silence us and we invite all those who stand with us to join the 18 March in Sappho Square to demonstrate against racism and the EU-Turkey deal.

Sincerely,

Refugee Community Leaders from Afghanistan, Bangladesh, Cameroon, Democratic Republic of Congo, Iran, Nigeria, Pakistan, Palestine, Senegal, Sierra Leone, Syria.

________

Members of the Lesvos Pro-Refugee Movement can sign up for endorsement until 24 March 2017 (Contact: syntprosflesvou@gmail.com). Current signatories include: Union of Doctors Lesvos National Health System, Union of Teachers Lesvos Secondary Education Teachers Union (ELME), Legal Centre Lesbos, Lesvos Solidarity, Mosaik Support Center, Borderline Lesvos.

Läs mer

Grekland:

Serbien:

Fler nyheter